دانشگاه های مورد تایید کشور کانادا در وزارت علوم ایران 2020 - 2021

لیست دانشگاه های مورد قبول وزارت علوم در کانادا 2020 - 2021 که در 3 گروه ممتاز (الف)،گروه خوب (ب) و گروه متوسط (ج) قرار دارند.

 • دانشگاه کانادا

گروه  الف (ممتاز)

 1. Dalhousie University
 2. Laval University
 3. McGill University
 4. McMaster University
 5. Memorial University of Newfoundland
 6. Queen’s University
 7. Simon Fraser University
 8. University de Montreal
 9. University of Alberta
 10. University of British Columbia
 11. University of Calgary
 12. University of Guelph
 13. University of Manitoba
 14. University of Ottawa
 15. University of Saskatchewan
 16. University of Toronto
 17. University of Victoria
 18. University of Waterloo
 19. University of Western Ontario (Western University)
 20. University of Windsor
 21. York University

گروه ب (خوب)

 1. Brock University  صرفأ در رشته تربیت بدنی
 2. Carleton University
 3. Concordia University
 4. Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec
 5. Lakehead University
 6. Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal) 
 7. National Institute Scientific Research, University of Quebec
 8. National School of Public Administration, University of Quebec
 9. Ryerson University
 10. Université du Québec à Montréal
 11. Université du Québec à Québec
 12. University of New Brunswickصرفاً در رشته های کشاورزی وجنگلداری           
 13. University of Northern British Colombia
 14. University of Ontario Institute of Technology
 15. University of Regina
 16. University of Sherbrooke

گروه ج (متوسط)

 1. Acadia University
 2. Bishop’s University
 3. Brandon University
 4. Cape Breton University (CBU)
 5. Fairleigh Dickinson University – Vancouver Campus  شعبه دانشگاه آمریکا     
 6.  Laurentian University
 7. Mount Allison University
 8. Mount Royal University
 9. Mount Saint Vincent University
 10. Nipissing University
 11.  Saint Mary’s University
 12. Saint Paul University
 13. St. Francis Xavier University
 14. The King’s University
 15. The University of Lethbridge
 16. The University of Winnipeg
 17. Thompson Rivers University
 18. Trent University
 19. Trinity Western  University
 20. Universite de Moncton
 21. Université de Montreal Ecole Polytechnique
 22. Université du Québec à Chicotimi
 23. Université Sainte – Anne
 24. University of Prince Edward Island
 25.  University of Quebec at Rimouski
 26. University of Quebec at Trois – Rivieres
 27. University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
 28. University of Quebec, Outaoais
 29. Wilfrid  Laurier University

 

 

صفحات مرتبط از وبسایت رسمی موسسه مهاجرتی دایانا مهاجر با مدیریت استاد حمیدی در شیراز

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top