راهکار کسب نمره بالا در لیسنینگ ایلتس

در قسمت لیسنینگ یکی از چهارآزمون آیلتس (IELTS) یا همان  برنامه بین المللی امتحان  زبان انگلیسی میباشد. و از روش آن یاد گیریها و قدرت  شرکت کنندگان در موارد زیر بیان میشود.

 • فهم مطالب و موضوعات اصلی
 • جستجوی موضوعات منطقی
 • شناسایی نظرات و دیگاه 
 • بدست اوردن اطلاعات مهم ( مثل ادرس ها شماره ها، و غیره)
 • راهکار کسب نمره بالا در لیسینینگایلتس از نظر استا حمیدی برترین استاد ایلتس در شیراز

به گفته جناب استاد حمیدی : بخش لیسنینگ در آزمون آیلتس جنرال وآکادمیک جنرال به یک اندازه و مشترک میباشد . و نمره آن در هر دو نوع آیلتس به یک روش برسی می شود. امتحان لیسنینگ برای همه متقاضیان به یک روش میباشد.و تفاوتی  با هم ندارد. در کل بخش لیسنینگ امتحان آیلتس  جنرال ترینیگ و آکادمیک هر دو یکی و به یک صورت میباشد.

جناب استاد حمیدی توصیه میکنند که : مهارت در شنیداری چیست؟ تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی در ۳ گام

نکات مهم 

 • آزمون لیسنینگ آیلتس در مجموع ۴۰ سوال دارد و به ۴ بخش تقسیم می شود.
 • آزمون لیسنینگ آیلتس چهار سکشن یا بخش دارد و سوالات روی برگه به صورت بخش ۱،۲،۳ و ۴ ارائه می شوند.

به گفته جناب استاد حمیدی : برای اینکه در قسمت لیسنینگ آیلتس نمره ۸ و بالاتر کسب کنید. . میبایست شناخت کاملی و فهم و از تمام قسمتهای این امتحان برخوردار باشید.. اطلاع از شکلهای سوالات و از فرمت در این امتحان به شما یاری میرساند. تا حتی اگر زیاد نخوانده باشید . از شانس خوبی برای گرفتن نمره بالا برخوردار باشید. اضافه بر این باید بتوانید زمان را هم در نظر بگیرید تا احتمال پیروزیتان در سطح بالای قرار بگیرد.

 

آزمون لیسنینگ آیلتس از چه بخش هایی تشکیل شده است؟
امتحان لیسنینگ آیلتس ۴ قسمت دارد . و تمام وقتی که کامل این قسمت در اختیار دارید ۳۰ دقیقه میباشد.  در اخر هم ۱۰ دقیقه به عنوان وقت اضافی برای منتقل کردن جواب ها به پرسش نامه به شما داده مشود.

 

بخش های تشکیل دهنده لیسنینگ آیلتس عبارتند از:

 • بخش اول ( عنوان  اجتماعی)- مکالمه دو نفره
 • بخش دوم ( عنوان اجتماعی)- سخنرانی یک نفره یا مونولوگ 
 • بخش سوم (عنوان آکادمیک)- گفتگوی سه یا چهار نفره
 • بخش چهارم (عنوان آکادمیک)- سخنرانی یه نفره یامونولوگ 

بخش اول امتحان  لیسنینگ آیلتس
به گفته استاد حمیدی : در بخش اول این امتحان بیشتر شامل یک سخنرانی دو نفره میباشد. رلایج بودنن پرسشها  در این قسمت  پیدا کردن اطلاعاتی مرتبط به یک جا، قبولی در دانشگاه و یا موضوعات مرتبط  به اجاره و مواردی از این رو میباشد.  برای کسب نمره کامل در لیسنینگ میبایست روی اطلاعات مهمی که در قسمت اول لیسنینگ آیلتس داده می شود تمرکز نماید.  به طور مثال با توجه به اسم ها ،جاها یا مکان ها ، وقت مختلف و اعدادی  که می شنوید گوش فرا دهید.

بخش دوم آزمون لیسنینگ

 به گفته استاد حمیدی : قسمت دوم یک سخنرانی یک نفره را گوش میدهد . که اطلاعاتی به شما می دهد. این اطلاعات احتمال این را دارد که درمورد  یک راهنمای تور باشد که گروهی از گردشگرها  و بازدید کننده ها را راهنمای میکند ودر مورد اتفاقات اطراف توضیح داده وباز گو میکند.

بخش سوم آزمون لیسنینگ آیلتس
به گفته استاد حمیدی : بخش سوم امحان لیسنینگ آیلتس از قبیل یک گفتگوی سه یا چهار نفره میباشد که طرح آن بیشتر آکادمیک ومباحث دانشگاهی و درباره دادن برنامه ریزی و یا سازماندهی مطلب ها می باشد.

بخش چهارم آزمون لیسنینگ آیلتس

به گفته استاد حمیدی:این بخش تشکیل شده از یک مکالمه آکادمیک میباشد.  که احتمال دارد.  برای شرکت کنندگان در امتحان کمی سر در گم کننده میباشد. یا مشکل باشد چون در آن اطلاعات زیادی داده می شود.

با تمام این وجود. چالش واقعی قسمت لیسنینگ آیلتس متوجه شدن  لهجه های گوناگون تغییراتی که در اطلاعات به وجود میاورد.اطلاعات دوگانه و یا برخورد کردن به بیشتر از یک پاسخ برای پرسش میباشد. ولی راه حل این مساله هم متوجه شدن  و پیدا کردن کلمات مرتبط یا پیوستن ها میباشد. موضوع  دیگر شما باید با لهجه های امریکایی و بریتیش و تلفظ های مختلف کلمات آشنا باشید و هم زمان مهارت های رایتینگ و ریدینگ، و اسپیکینگتان را هم محکم کنید.  برای رسیدن به چنین قسمت  باید به فایل های صوتی زیادی گوش فرا دهید .و به انجام کارهای چند گانه یا مولتی تسکینگ عادت کنید.

قسمتهای گوناگون لیسنینگ شامل طیف بزرگی از پرسش ها برای آزمودن  و تخمین زدن میزان فهم و شناخت شما از واقعیات اصلی و موضوعات اساسی  مکالمات حقیقی در زندگی واقعی می باشد. برای اینکه بتوانید نمره بالایی در این بخش کسب کنید میبایست با  طرح های مختلفی از پرسش ها آیلتس آگاه شوید .

انواع سوالات بخش لیسنینگ آیلتس
به گفته جناب استاد حمیدی: در مدت امتحان  لیسنینگ شما میباست به چهار فایل صوتی گوش فرا دهید. موضوع این فایل ها از یک سخنرانی دو نفره درباره مسائل اجتماعی تا یک سخنرانی دانشگاه های مختلف و کادمیک میباشد.  تعداد کل پرسشها در این قسمت  لیسنینگ ۴۰ عدد  میباشد. که در ۶ قسمت قرارگرفته است.  برای شنیدن به هر فایل صوتی و جواب دادن به پرسش ها ی آن نیز ۱۰ دقیقه زمان در اختیار شما میباشد.

همانطور که جناب استاد حمیدی نقل کردند .سوالات آیلتس ۶ طرح هستعند که عبارتند از:

 • سوالات چند مرحله ای (Multiple Choice Questions)
 • جفت متناظر پیدا کردن یا مچینگ (Matching)
 •  برنامه و یا نمودار یا برچسب زدن نقشه (Map/Plan/Diagram Labelling)
 • یاداشت و کامل کردن جدول، فرم و فلوچارت (Table/Note/Form/ /Flow-Chart)
 • تکمیل جمله (Sentence Completion)
 • سوالات با جواب کوتاه (Short Answer Question)

تعداد سوالات هر طبقه متفاوت میباشد ولی اصولا به طور یکسان انتشار می گردد.

سوالات چند گزینه ای (Multiple Choice Questions)
به گفته استاد حمیدی : د ر این مدل پرسشها  یک سوال با چند گزینه به تحویل داده میشود . و میبایست جواب متناسب برای پرسش انجام شود را معین کنید.. بعضی وقت ها این پرسش های چند مرحله ای بیش از یک پاسخ درست دارند و شما باید همه جواب های درست را برگزینید.

یافتن جفت متناظر یا مچینگ (Matching)
به گفته استاد حمیدی: پرسشهای مطابق شده با یا مچینگ گروهی از گزینه های مختلف دارای اطلاعات میباشند. که میبایست آنها را با گزینه هایی که در لیست روبرویی شان میبینید تطابق دهید و مج کنید.

برچسب زدن نقشه، برنامه و یا نمودار (Map/Plan/Diagram Labelling)
به گفته جناب استاد حمیدی :در این بخش شما مکالمه یک نفره را می شنوید و بعد بر طبق اطلاعاتی که به شما داده می شود . قسمت های خالی را در نمودار یا نقشه که میشاهده میکنید. تکمیل مینماید. پرسشهای طرح شده در این قسمت در کل بازنمایی گرافیکی اطلاعاتیست که می شنوید. و طبق این اطلاعات، به شما یک نقشه شهر، نمودار و یا تصویر و ماشین آلات داده می شود که بعضی قسمت های آنها پاک شده اند و شما باید طبق چیزی که می شنوید جاهای خالی را پر نماید.

 

تکمیل جدول، یادداشت، فرم و فلوچارت (Table/Note/Form/ /Flow-Chart)
به گفته استاد حمیدی: اخرین قسمت پرسشها  لیسنینگ آیلتس میباشد  که در این بخش شما میباست جاهای خالی جدول و نوشته و یک فرم و یا فلوچارت را بر اساس طلاعاتی که می شنوید تکمیل نمایید.

جدول: در این قسمت شما میبایست اطلاعات حقیقی تحمویل داده شده در ویس ضبط شده را در جاهای  خالی جدول بنویسید. این اطلاعات  احتمال دارد که شامل قیمت و مکان و زمان،یا موارد دیگری باشند. 

 •  نکته : برای جواب به پرسشها در این بخش شما میباست رابطه  بین صداهای متفاوتی که شنیده اید را تشخیص بدهید. معمولا سوالات این بخش  شامل خلاصه کردن یک تاریخچه یا پر کردن مکانهای خالی می باشد.
 • فلوچارت: در این بخش شما میبایست یک نمودار یافلوچارت یا را نشان دهنده روش های متفاوت یک رویداد است و مرحله به مرحله بودن آن را نشان می دهد کامل کنید.
 • فرم: فرم ها زیر مجموعه تمام خصوصیات  مربوط به صداهای ضبط شده می باشند؛ مثلا احتمال دارد  گفتگویی از آژانس های مسافر بری برایتان پخش شود و شما با توجه به شنیده هایتان میبایست اندازه بسته پستی یا مقصد آن را یاداشت کنید. 

جوابهای مربوط به جاهای خالی به دقت تصحیح می شوند. در ضمن شما  میبایست دستور کارهای امتحان را درباره محدودیت ها ارتباطی به تعداد کلمات را هم با دقت بخوانید. در نظر داشته باشید که اگرجوب  شما از تعداد کلمات مجاز بیان شده در این دستور کارها  بیشتر بود نمره ای به شما داده نمیشود.

تکمیل جمله (Sentence Completion)
در این بخش جملاتی که درباره موضوع واقعی  لیسنینگ هستند گرد اوری میشود.  شما به صدای ضبط شده گوش می کنید و همان وقت جاهای خالی جملات را پر می کنید. یادتان باشد که در این پرسشها نباید بیشتر از یک عدد و یک کلمه در جاهای خالی بنویسید. برای اینکه نمره مناسبی از این بخش دریافت کنید  میبایست کاملا موضوعی که در صدای ضبط شده در موردش صحبت شده را متوجه شد . و با تطبیق دادن آن به جملات بتوانید جاهای خالی را پر کنید.

سوالات با جواب کوتاه (Short Answer Question)
به  گفته جناب استد حمیدی: اخرین نوع سوال از قسمت  لیسنینگ آیلتس پرسش هایست که باید طبق اطلاعاتی که شنیده اید به آنها پاسخ کوتاه بدهید.. حد مرز جواب گویی در این قسمت بیشتر از یک عدد و دو کلمه نمیباشد. حتما باید در نظر داشته باشید که قبل از شروع جوابگویی دستورالعمل های پرسشها را به دقت مطالعه کنید. 

چطور از سد موانع و سختی های آزمون لیسنینگ آیلتس بگذریم؟
به گفته جناب استاد حمیدی : تلفظ و لهجه و زیر و بم شدن صدا سه چالش و سد بزرگیست که سر راه شما به عنوان یک شرکت کننده در آزمون آیلتس قرار می گیرند. برای اینکه بتوانید از پس این چالش ها به راحتی در بیایید میباست به اقسام و انواع   پادکست ها فایل های صوتی انگلیسی با لهجه های مختلف گوش فرا دهید.  اضافه بر این می توانید از نکات زیر هم برای تقویت مهارت شنیداری تان استفاده کنید.

۱- زبانتان را به انگلیسی تغییر بدهید
مهم ترین و اولین یکی از نکاتی که در مواقع برنامه ریزی برای شرکت درامتحان آیلتس میبایست آن را رعایت کنید این است که زندگی روتین تان را به یاد گیری زبان انگلیسی کنید. برای این دستور العمل ها  باید زبان مادری تان را به انگلیسی تغییر بدهید. با انجام دادن کارهای زیر می توانید به این هدف برسید.

 • روزنامه های انگلیسی و خبر ها را دنبال کنید
 • مقالات او کتابها نگلیسی بخوانید
 • سریال ها و فیلمها به زبان انگلیسی ببینید. 

۲- لب خوانی کنید
به گفته جناب استاد حمیدی :دقت کردن به طرز لب های اشخاصی در موقعی که صحبت می کنند به شما کمک خواهد کرد تا حرف هایشان را متوجه بشوید. بنابراین تماشای سریالها و فیلم ها به تلفظ درست شما کمک میکند..دیدن و  خواندن داستان های کوتاه مستند و یا فیلم های مخصوص کودکان نیز در تقویت کردن زبان شما اثر زیادی دارد. 

۳- از زیرنویس ها کمک بگیرید
زیر نوشته های انگلیسی در متوجه شدن صحبتهای انگلیسی به یاری شما میشتابند.. اگر روتین زندگیتون بشه که فیلم ها را با زیرنوشته انگلیسی ببینید  کم کم  لیسنینگ تان بهتر می شود هم با لهجه های مختلف آشنا می شوید.

۴- از تکنولوژی استفاده کنید
با استفاده از کابرهای موجود و مفید مثل شبکه YouTube می توانید مقطع  زبان انگلیسی تان را بالا ببرید. از برنامه های موجود در فروشگاه Google Play و iTunes نیز برای یادگیری زبان انگلیسی می توانید استفاده کنید. علاوه بر این می توانید    پادکست های مفید و فایل ها برای تقویت لیسنینگ را در گوگل جستجو و از آنها بهره مند شوید .

۵- تست مهارت لیسنینگ
به گفته جناب استاد حمیدی : تمرین مناسب و امادگی لازم ارزیابی و ازمودن  درست و مناسب برای ترقی شما لازم است. باید در نظر داشته باشید که به صورت منظم باید مهارت لیسنینگتان را در نظر بگیرید. و تمرین های عملی انجام بدهید.

هنگام تمرین و آماده سازی برای آمتحان لیسنینگ آیلتس می توانید از نکات زیر هم کمک بگیرید:

 • تست های تمرینی تان را برسی کنید
 • موقع انجام تمرینات عملی حتما خودتان را در شرایط امتحان  آیلتس قرار بدهید
 • مشکلاتتان را شناسایی کنید
 • اشتباهاتتان را تحلیل وتجزیه درباره آنها تفکر کنید. دنبال مشکلات بگردید. و ببینید در کدام زمینه (استراتژی ها،ودستور زبان و زمان بندی، دستور زبان، املا واژگان،  و مهارت های لیسنینگ) نیاز به تمرین بیشتری دارید.
 • روی مشکلاتتون تمرکز کنید و دنبال درست کردن  آنها باشید.

۶- این نکات ریز را به کار ببرید:

 • به گفته جناب استاد حمیدی :دقت کنید به تمام پرسش ها قسمت لیسنینگ پاسخ بدهید. برای جواب نادرست نمره منفی تعلق نمیگیرد. پس هیچ پرسشی را بی جواب نگذارید.
 • یادتان باشد. به کلمات مفرد وجمع باشد. اگر پاسخ پرسشی کلمه جمع است دنبال کلمات مفرد نگردید.
 • حواستان باشد . که صداهای ضبط شده در امتحان لیسنینگ فقط یک بار پخش می شوند.
 • پاسخ را در پاسخنامه بنویسید.
 • یادتان باشد.  به تعداد کلمات اجازه داده شده برای جواب دادن باشد. اگر گفته شده فقط یک کلمه بعنوان جواب بنویسید بیشتر از آن نوشته نشود.
 • درپرسش های  چند مرحلی  جواب ها را باید با حروف (a, b, c, d) جواب بدهید.
 • هر انچه پیش  می روید قسمت های ان دشوار تر می شوند؛ یعنی قسمت های اول از همه اسانتر و بخش چهارم از همه دشوار تر میباشد.ا
 • بنابراین امتحان آیلتس یک امتحان  بین المللی میباشد سطح بزرگی از لهجه های گوناگون را در قسمت لیسنینگ این امتحان خواهید شنید؛ اما لهجه های اصلی به احتمال زیاد استرالیایی وبریتانیایی و خواهند بود.
 •  درامتحان آیلتس هم املای امریکایی و هم املای آمریکایی بریتیشن کلمات مورد نظر هستند.
 •  صداها فقط یک بار پخش می شوند و امکان تکرار مجدد آنها وجود ندارد پس قبل از شرکت در امتحان تمرین کنید که فقط با یک بار گوش کردن بتوانید جواب دهید. این کار الزام  به تمرین زیادی دارد
 • حواستان باشد که در امتحان لیسنینگ باید همان موقع چند دستور العمل را با هم انجام بدهید. یعنی پرسشها را بخوانید، به پاسخ ها گوش بدهید و همان موقع جوابها را هم یادداشت کنید. بنابراین میبایست تمرین کنید تا از مهارت ها و توانایی کافی برای این کار برخوردار شوید.
 • تمرین کنید که قبل از اتمام وقت بتوانید جواب هایتان را به پرسشنامه منتقل دهید. برای دانلود برگه پرسش نامه  لیسنینگ آیلتس اینجا کلیک کنید.
 • درآزمون  لیسنینگ هم درست مثل ازمون ریدینگ باید پاسخ را با مداد در برگه سوال نامه  بنویسید نه با خودکار.
 • اگر پاسخ یک سوال را نمی دانید آن را حدس بزنید و بنویسید. هیچ سوالی را خالی نگذارید حتی اگر مطمئن نباشید. 
 • موقع یاداشت کردنپاسخ ها  می توانید تمامش را به حروف بزرگ یا کوچک بنویسید. ولی صد در صد از حروف بزرگ استفاده کنید. برای تایید استفاده از حروف بزرگ کوچک یا بزرگ می توانید به وب سایت رسمی دایانا مهاجر مراجعه فرمایید.
 • حتما سعی کنید که چند کلمه برای پاسخ  لازم است. هر دفعه که نوع پرسش تغییر می کند احتمال دارد تعداد کلمات اجازه داده شده  برای جواب دادن نیز عوض کند. به دستورکار خود پرسش توجه کنید؛ احتمال این را دارد که نوشته باشد: “بیش تر از دو کلمه و یا بیشتر از یک عدد اجازه ندارید ”. حتما به این موارد دقت کنید تا نمره تان را از دست ندهید. 
 • نگاه کنید ببینید برای نوشتن پاسخ  فقط باید از یک عدد استفاده کرد یا می توانید چند عدد را بنویسید.
 • یادتان باشد به املای کلمات توجه داشته باشید ! اگر املای یک کلمه را اشتباه بنویسید حتی اگر پاسخ تان درست باشد باز هم نمره ای به شما داده نمیشود.
 • هنگام گوش دادن به صداها به املای کلمات فکر نکنید چون وقت این کار را ندارید. در این قسمت  فقط باید به گوش دادن توجه کرد. به صدای پخش شده و دنبال کردن پرسش ها توجه  کنید.
 • هنگام  منتقل پاسخ ها به پاسخنامه آنها را از نظر املای درست بررسی کنید. اینجا زمانیست که باید از صیح بودن  همه چیز کاملا مطمئن شوید.
 • سعی نکنید که تمام چیز را کاملا متوجه شوید. در امتحان  لیسنینگ اطلاعات اضافی کثیری می شنوید ولی  فقط میبایست روی موضوعی که به جواب پرسش ها ارتباط داردتوجه کنید .

جواب پرسشها ممکن است خیلی زود تر بیان شوند یه طور مثال در مدت کوتاهی پاسخ سه پرسش را بشنوید؛ بنابراین میبایست سرعت عمل را بالا برد . که بتوانید زود تر پاسخ را بنویسید. بعضی مواقع ممکن است خیلی دیر به پاسخ برسید یا فاصله زیادی بین پاسخ پرسش وجود داشته باشید. نگران نباشید و استرس نگیرید. این اتفاق مخصوصا در بخش چهارم لیسنینگ زیاد رخ میدهد.

 • سعی کنید که دنبال کلمات جمع باشید. طراحان آیلتس می دانند که بیشتر متقاضیان در شنیدن کلمات جمع ایراد دارند و مطمئنا از این قبیل پرسش ها هم به شما می دهند تا قدرت  شنیداری شما را تست کنند.
 • اگر پاسخ پرسشی را بلد نبودید فورا سراغ پرسش بعدی بروید و وقتتان را  هدر نکنید.
 • حواستان را از دست ندهید. شما میبایست در کل ۳۰ دقیقه وقتتان سر تا پا گوش باشید تا همه چیز را بشنوید. اگر حواستان را از دست بدهید ممکن است جواب پرسش را هم از دست بدهید. با تمرین کردن در خانه جلوی ایجاد این اتفاق را بگیرید و اجازه ندهید چنین چیزی ایجاد  کند.

رعایت همه این نکات باعث می شود همه چیز به طور کامل تحت کنترلتان باشد.

 

نحوه محاسبه نمره لیسنینگ آیلتس
نمره نهایی لیسنینگ شما از شمارش پاسخ های درستتان از مجموع ۴۰ سوال بدست می آید. لیست زیر نشان دهنده نمرات بخش لیسنینگ آیلتس است:
 
                                                   تعداد پاسخ های درست                                                                                               نمره نهایی لیسنینگ آیلتس
 ۱۸-۲                                                                                                                           55
۲۳-۲۵                                                                                                                         ۶٫۰                                  
۲۶-۲۹                                                                                                                          ۶٫۵                    
۳۰-۳۱                                                                                                                          ۷٫۰
۳۲-۳۴                                                                                                                          ۷٫۵
۳۵-۳۶                                                                                                                         ۸٫۰
۳۷-۳۸                                                                                                                           ۸٫۵
۳۹-۴۰                                                                                                                           ۹٫۰                                                                                                                                    
دستورالعمل های عمومی

 مختلف قسمت لیسنینگ آیلتس روش و قاعده اختصاص به خودشان را در بر گرفته است . پس قبل از هر چیز میبایست دستورکار پرسش را تکمیل با دقت بخوانید. ضمن اینکه باید سعی کنید که چه تعداد کلمه برای نوشتن جواب اجازه دارید .

از اول هر قسمت از پرسش ها  از دستورکار آنها کاملا روشن نوشته شده است؛ مثلا نوشته شده: بیش تر از دو کلمه یا سه کلمه اجازه نیست. بعضی وقتها هم پاسخ مختص یک کلمه باشد.

هنگام پاسخ دادن دادن به پرسش ها مختص پرسشهای  چند مرحله ای  (multiple choice questions)، حتما میبایست دستورکار پرسش را کامل بخوانید تا بفهمید چند پاسخ  و چند کلمه می توانید بنویسید. بعضی وقتها  نیز میبایست  فقط یک عدد یا یک حرف درست ABCD یا E به جای جواب بنویسد یا یک کلمه را به طور کامل یادداشت کنید؛ پس  حتما باید صورت پرسش را دقیق و کامل و بخوانید.

هنگام تمرین کردن برای امتحان لیسنینگ به جای اتوماتیک  از مداد استفاده کنید تا اگر اغلط کردید بتوانید آن را پاک کنید. این مورد هم برای لیسنینگ و هم ریدینگ صدق می کند. بهتر است سعی کنید پاسخ را به حروف بزرگ (Capital Letters) بنویسید.

سوالات متداول درباره آزمون لیسنینگ آیلتس
به گفته جناب استاد حمیدی :قسمت لیسنینگ چقدر زمان میبرد ؟۳۰ دقیقه وقت  دارید تا به پرسشها این بخش جواب بدهید.

 • آیا امتحان  لیسنینگ آیلتس جنرال و اکادمیک و با هم تفاوت است ؟ خیر، بخش لیسنینگ هر دو آیلتس جنرال و آکادمیک کاملا یکسان و شبیه هم و یکسان است.
 • از چه نوع لهجه هایی در بخش لیسنینگ آیلتس استفاده می شود؟ لهجه های امریکایی و بریتیشن و نیوزلندی ، کانادایی، و استرالیایی تفاوت های تلفظ فراوانی دارند و از آنها در این بخش استفاده می شود.
 • آیا پرسش ها  قسمت لیسنینگ آیلتس تکرار می شوند؟ پرسش  تکراری در قسمت لیسنینگ وجود ندارد اما خودتان می توانید از روی یک پرسش چند بار بخوانید.  ضمن اینکه صدایی که برایتان پخش می شود را فقط همان یک بار می شنوید و به هیچ عنوان تکرار نمی شود.
 • آیا می توانیم قبل از پخش صدا به پرسش ها نظر بیندازیم ؟بله می توانید. حتی می توانید زمان خواندن پرسش ها به آنها چواب هم جواب بدهید.
 • آیا می توانیم موقع گوش کردن به صدای ضبط شده نکته  برداری کنیم؟  بله می توانید؛ اما بعضی از شرکت کننده ها با انجام همزمان دو کار (نوشتن و گوش کردن ) مشکل دارند و برایشان دشوار است.
 • آیا در امتحان لیسنینگ املای لغات  هم اهمیت دارد؟  بله البته. در واقع برای دریافت نمره مناسب از قسمت لیسنینگ میبایست به املای لغات  دقت زیادی داشته باشید. هر جواب درست  شما یک نمره مثبت دارد اما برای جواب نادرست  نمره منفی تعلق نمی گیرد .
 • آیا توانای این را دارم ازصورت کم شد ه و مخفف کلمات برای نوشتن جواب استفاده کنم؟  خیر. نوشتن لغات به صورت کوتاه و مخفف باعث از دست رفتن نمره آن قسمت می شود.
 • امتحان لیسنینگ آیلتس چند قسمت  دارد؟  امتحان لیسنینگ چهار قسمت  دارد که یکی یکی برایتان پخش می شوند.
 • اگر به پرسش  جواب  اشتباهی بدهیم نمره منفی می گیریم؟  خیر. برای پاسخ های نادرست و غلط نمره منفی لحاظ نمی شود؛ ولی  حتما  میبایست املای درست کلمات را بکار ببرید تا جواب صیح مورد  قبول می شود. در امتحان آیلتس هم املای بریتیش لغات و هم املای آمریکایی آنها مورد قبول است.

 بار ها می توانیم به صداهای ضبط شده هر بخش لیسنینگ گوش کنیم؟  هر بخش فقط یکبار قابل شنیدن است و قابل تکرارنیست .

بسیار کاربردی برای آیلتس

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top