دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم کانادا 2021-2022

جدیدترین لیست از دانشگاه های موردتایید وزارت علوم درکانادا مطابق جدول زیر منتشر شد. در این لیست سه گروه «ممتاز»، «خوب» و «متوسط» وجود دارد. که در گروه «الف» 19 دانشگاه ، «ب» 17 و «ج» 20 دانشگاه دیده میشود.

نکته قابل توجه برای متقاضیانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند باید دقت کنند که از سال گذشته تنها دانشگاه هایی که در گروه «الف» و «ب» هستند مورد تایید وزارت علوم در مقطع دکترا هستند و دانشگاه هایی که در گروه «ج» قرار دارند مدرک آنها صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد ارزیابی میشود.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دانشجویان پسر برای اخذ معافیت تحصیلی در مقطع مورد نظر و خروج از کشور، میبایست پذیرش از یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم داشته باشند. در نتیجه تنها اخذ پذیرش در مقطع دکترا از گروه های «ممتاز» و «خوب» شامل تایید وزارت علوم و تمدید معافیت تحصیلی از سوی سازمان نظام وظیفه خواهد بود.

گروه  الف (ممتاز)

 1.  Dalhousie University
 2.  Laval University
 3. McGill University
 4.  McMaster University
 5.  Queen's University
 6. Simon Fraser University
 7.  University of Alberta
 8. University of British Columbia
 9. University of Calgary
 10. University of Guelph   
 11. University of Manitoba
 12. University of Montreal
 13. University of Ottawa
 14. University of Saskatchewan
 15.  University of Toronto
 16. University of Victoria 
 17. University of Waterloo
 18. University of Western Ontario (Western University)
 19. York University

گروه ب (خوب)

 1.  Brock University  صرفأ در رشته تربیت بدنی
 2. Carleton University
 3.  Concordia University
 4. HEC Montreal
 5.   Lakehead University
 6. Memorial University of Newfoundland
 7. Polytechnique Montreal
 8.  Ryerson University
 9. Université du Québec à Montréal
 10. Université du Québec à Québec 
 11. University of New Brunswick
 12. University of Northern British Colombia
 13. University of Ontario Institute of Technology
 14. University of Regina
 15. University of Sherbrooke
 16. University of Windsor
 17. Wilfrid  Laurier University   صرفاً در رشته‌های مدیریت و تجارت

 ​​ گروه ج (متوسط)  

 1. Athabasca University
 2.  Brandon University
 3. Capilano University
 4.  Fairleigh Dickinson University – Vancouver Campus  شعبه دانشگاه آمریکا  
 5. Laurentian University
 6. Mount Allison University
 7. Nipissing University
 8. Ontario College of Art and Design University
 9.   Royal Roads University
 10. Schulich School of Business York University
 11. Smith School of Business at Queen's University
 12. St. Francis Xavier University
 13. The University of Lethbridge
 14.  The University of Winnipeg
 15. Thompson Rivers University
 16. Trent University
 17. Universite de Moncton
 18.  Université du Québec à Chicoutimi
 19. University of Prince Edward Island
 20.  Vancouver Island University

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top