توصیه های استاد حمیدی در مورد ایلتس اسپیکینگ

نکته های استاد حمیدی درمورد پاسخ کامل دادن به سوالات ازمون ایلتس

  • نکات و توصیه های استاد حمیدی

طبق نظر و توصیه استاد حمیدی در ازمون ایتلس  تمامی به  سوالات پاخ کامل بدهید. 

همچنین استاد می گوید این موضوع باعث شانس بیشتر شما می شود که ممتحن ازمون ایلتس تحت تاثیر قرار بگیرد. 

استاد حمیدی به این موضوع اشاره دارند که اعتماد بنفس خود را به رخ ممتحن بکشید. 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top