نکات مهم اسپیکینگ ایلتس از استاد حمیدی

نکته های استاد حمیدی در مورد اسپیکینگ ایلتس

  استاد حمیدی در این مقاله در مورد اسپیکینگ می گویند که اسپیکینگ را آسان بگیرید 

  • نکات استاد حمیدی درمورد اسپیکینگ

نکته ای که استاد حمیدی  به آن اشاره دارند درمورد اسپیکینگ می باشد و استاد میگوید اگر نمی دانید جملات پیچیده و طولانی را به چه صورت بیان کنید ، از آنها استفاده نکنید. و از کلمات و جملات قابل فهم استفاده کنید.  

همچنین استاد می گوید اگر در گرامر دچار اشتباه شدید اشکالی نداره که خودتان ان را تصحیح کنید. ولی نه در حد افراط 

به گفته استاد حمیدی باید هنگام صحبت کردن روان و سلیس به نظر بیاید.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top