مطابقت اسم و ضمیر

استاد حمیدی به عنوان بهترین استاد ایلتس مقیم اروپا در شیراز درمورد چگونگی مطابقت اسم و ضمیر در آیلتس به مواردی اشاره می کنند. که در ادامه این مقاله به مهم ترین نکته می پردازیم.

  • مطابقت اسم و ضمیر

استاد حمیدی درباره مطابقت اسم و ضمیر در آیلتس می گویند:
باید در استفاده از اسم و ضمیر در یک جمله به هنگام نوشتن و صحبت کردن دقت بسیار زیادی داشته باشید. یک فاعل مفرد باید از یک اسم مفرد و یک فاعل جمع باید از یک اسم جمع یا ضمیر جمع استفاده کنید. اگر از شکل صحیح ضمیر در یک جمله استفاده نکنید، قطعاً اشتباه بزرگی در امتحان آیلتس محسوب می شود:

در این قسمت توجه شما را به مطابقت صحیح اسم و ضمیر در نمونه جمله های زیر آشنا می کنیم:

John and Jack didn’t know where they had lost their belongings.’

Do you know where your mother had kept her luggage?’

None of the girls was ready to accept her mistake.’

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top