ارتباط دهی اشتباه جملات

استاد حمیدی در مورد چگونگی ارتباط دهی اشتباه جملات در آیلتس به مواردی اشاره می کنند. که در ادامه با ذکر مثال به انها خواهیم پرداخت.

  • ارتباط دهی اشتباه جملات

استاد حمیدی می گویند:
قوانین گرامر در آزمون آیلتس به گونه‌ ای است که باید هنگام نوشتن از اتصال اشتباه جملات خودداری کنید. همچنین ممکن است که این جملات شما را گیج کند. بخش مربوط به گفتار و نوشتار امتحان آیلتس نیازمند نوشتن مقاله های طولانی تر است. اگر در این جملات دچار اشتباه شوید ، قطعاً در نمره آیلتس شما تاثیر خواهد گذاشت.

ایشان میگویند: از ویرگول و حروف ربطی مثل’and,’ ‘or,’ ‘but,’ ‘since’ and ‘Because,’ و … برای نوشتن صحیح جملات بر اساس گرامر استفاده کنید. نمونه‌ ای از این جملات که به صورت غلط و صحیح نوشته شده اند را به شما معرفی می کنیم:

ارتباط دهی غلط -“I enjoyed dancing at the party my brother cheered while I danced.

شکل صحیح- “I enjoyed dancing at the party, and my brother cheered while I danced.”

غلط-“It took many days for me to recover from illness my mother nursed me during my sickness.”

صحیح- “It took many days for me to recover from illness. My mother nursed me during my sickness.”

در پایان استاد حمیدی می گویند: جملات صحیح و غلط را با یکدیگر مقایسه کنید. سپس متوجه خواهید شد که اشتباهتان کجاست.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top