استفاده صحیح از حروف اضافه

با توجه به این مسئله که حروف اضافه در ایلتس و زبان اینگلیسی جز موارد مهم و جدا نشدنی بشمار می روند. در ادامه استاد حمیدی در این باره توضیخاتی را ارائه داده اند.

  • استفاده صحیح ز حروف اضافه

استاد حمیدی در مورد استفاده صحیح از حروف های اضافه می گویند:
استفاده از حروف اضافه بخش جدایی ناپذیر از زبان انگلیسی است. استفاده غلط از این حروف، نه‌ تنها نوشتار شما را به هم می‌ ریزد، بلکه احتمال دریافت نمره خوب را در امتحان آیلتس از بین می‌ برد. حروف اضافه زیادی مثل’to’, ‘for’, ‘into’, ‘down’, off’, ‘on’, ‘towards, ‘across’, ‘along’, ‘at’, ‘with’, ‘out’, ‘forward’, ‘after’ ‘before’, و . . . وجود دارد.

همچنین استاد حمیدی می گویند: باید به طور کامل این حروف اضافه را بشناسید. تا زمانی که مهارت کافی پیدا نکنید، نمی توانید به طور صحیح از آن ها در جمله استفاده کنید و نمره خوب از امتحان آیلتس سخت خواهد شد.

نگاهی به اشتباهات رایج در استفاده از حروف اضافه در جملات زیر بیندازید:

I live in Chandigarh in India.’-  غلط.

I live at Chandigarh in India.’-  صحیح

I will meet you in Monday on 7 PM.’ – غلط.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top