مکث بعد از عبارت فعلی

استاد حمیدی در مورد زمان صحیح مکث کردن حین خواندن و صحبت کردن در ازمون ایلتس به نکاتی اشاره می کنند. که در ادامه به انها خواهیم پرداخت.

  • مکث بعد از عبارت فعلی

استاد حمیدی می گویند: همیشه باید بدانید که هنگام خواندن و یا صحبت کردن برای آزمون آیلتس چگونه و در چه جایی مکث کنید. اگر در نقطه اشتباهی در جمله مکث کنید، قطعاً معنی جمله شما نامناسب و بی معنی خواهد بود. مثلاً اگر در حال گفتن

“After eating the dogs all appeared satisfied”

هستید، باید بعد از گفتن “After eating” یک مکث کوتاه داشته باشید . سپس ادامه جمله را بیان کنید: ”the dogs all appeared satisfied” 

نگاهی به جملات زیر بیندازید:

“To make more money// you must work harder”

him”

همچنین باید دقت کنید که دقیقا در کجای جمله مکث کنید. برای مهارت بیشتر باید به اخبار انگلیسی و فیلم های هالیوودی گوش کنید تا فهم بهتری از مکان مورد نیاز برای مکث هنگام بیان جمله پیدا کنید .

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top