استفاده از حال کامل استمراری در صورت ارتباط گذشته با زمان حال

در این مقاله به مهم ترین مواردی که استاد حمیدی در زمینه استفاده از حال کامل استمراری در صورت ارتباط گذشته با زمان حال گفته اند میپردازیم. در صورتی که شما نیز در استفاده صحیح از حال استمراری با مشکل رو به رو می شوید این مقاله را از دست ندهید.

  • استفاده از حال کامل استمراری در صورت ارتباط گذشته با زمان حال

استاد حمیدی میگویند: معمولاً افراد هنگام استفاده از زمان حال کامل استمراری با زمان حال استمراری دچار سردرگمی می شوند. آن ها هنگام جمله بندی اشتباهاتی را مرتکب می شوند. پس باید بدانید که چگونه و کجا از زمان حال کامل استمراری استفاده کنید. این اتفاق زمانی می‌ افتد. که گذشته ادامه پیدا کرده است و بر روی زمان حال تاثیر گذاشته است. مثلاً در جمله.’I have been preparing for the test since 2016.’ فعل جمله نشان می دهد که این اتفاق در گذشته رخ داده اما تأثیر آن تا به امروز باقی مانده است.

نگاهی به جملات زیر داشته باشید که همگی در گذشته اتفاق افتاده اند اما روی زمان حال تاثیر داشته اند:

‘The boys have been dancing since morning.’

‘Lata has been staying with me for 10 years.’

‘I have been walking for 6 hours.’

حال تفاوت جمله های بالا را با جمله هایی که در زیر نوشتیم مقایسه کنید:

‘The boys are dancing.’

‘Lata is staying with me.’

‘I am walking.’

در این جملات اقدام و عمل انجام شده است اما هیچ اشاره ای به مدت زمان انجام آن نشده است.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top