رعایت ترتیب سوالات در نامه نگاری آیلتس

اگر در بخش نامه نگاری، موارد را به ترتیب سوال پاسخ ندهیم، نمره از دست خواهیم داد؟ این سوالی است که بسیاری از دانشجویان استاد حمیدی آن را می پرسند.

 
 
  • رعایت ترتیب سوالات در نامه نگاری آیلتس

در خصوص رعایت ترتیب پاسخگویی به سوالات رایتینگ آیلتس جنرال در تسک یک که همان نوشتن نامه می باشد. استاد حمیدی می گویند:

استاد حمیدی مدرس آیلتس و مشاور رسمی در امور مهاجرت و کاریابی بین المللی

What will happen if you write about the bullet points, but NOT in the same order they appear in the task statement? Will your score go down if, for example, you first write about yourself (2nd bullet point), then about when you will be arriving (1st bullet point) and then ask about the weather (3rd bullet point)?

The answer is – your score will not suffer if you write in a different order from the task statement. If your letter is long enough (at least 150 words), has no spelling errors, is grammatically correct and written using the appropriate tone and vocabulary, you don’t have anything to worry about.

 

دیگر مقالات مرتبط

مقالات لیسنینگ 

مقالات اسپیکینگ

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top