ایرادھای رایتینگ تسک 1 آکادمیک

استاد حمیدی بهترین مدرس آیلتس مقیم اروپا در ایران درمورد اشکالاتی که زبان آموزان در رایتینگ تسک 1 دارند. به بررسی 6 مورد از اصلی ترین اشکالات رایتینگ تسک 1 آزمون آکادمیک پرداخته اند. در ادامه این مطلب به توصیف سخنان ایشان می پردازیم.

 

با توجه به سخنان استاد حمیدی اصلی ترین ایرادھای رایتینگ تسک 1 آکادمیک عبارتند از:

  1. ندادن overview یا دید كلى در ابتدا یا انتھاى متن
  2. توضیح و توصیف "تمام داده ھا" به جاى "گزینش نكات اصلى" و ھمچنین شرح ندادن یك یا دو مشخصه اصلى یا اطلاعات كلیدى
  3. كپى كردن واژگان سوال به جاى استفاده از واژگان اوریجینال 
  4. استفاده نكردن از دایره وسیعى از ساختارھاى گرامرى و زمانھا
  5. كمتر از 150 كلمه نوشتن
  6. استفاده از عبارت in conclusion در پاراگراف آخر یا in my opinion در پاراگراف ھاى body

نكته:
ھنگام نوشتن گراف تصور كنید كه گزارش را براى كسى مى نویسید كه گراف را ندیده است، اما نیاز دارد كه تمام نكات اصلى را بداند. بر عكس مقاله تسك دو، شما مجاز به ابراز عقیده شخصى و اضافه نمودن اطلاعات نیستید: فقط نكات اصلى را بر مى گزینید و به یك مخاطب تحصیل كرده (به ھمین دلیل لحن گزارش باید كاملا رسمى باشد) گزارش مى كنید.

 

دیگر مقالات مرتبط

مقالات لیسنینگ 
مقالات اسپیکینگ

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top