نکات کلیدی اسپیکینگ

در این مقاله برای رسیدن به نمره 7 در اسپیکینگ آیلتس به بررسی چند نکته از استاد حمیدی خواهیم پرداخت.

  • نکات کلیدی اسپیکینگ

رسیدن به نمره 7 در اسپیکینگ
1. مکث بیش از دو ثانیه در میان جمله مجاز نیست .
2. در ھر دقیقه باید حداقل دو کالوکیشن یا اصطلاح ایدیوماتیک (و نه ضرب المثل) استفاده شود.
3. در ھر دقیقه موظف به استفاده از حداقل دو ساختار پیچیده گرامری ھستیم.
4. در انتھای ھر کلاز وابسته، صدا اوج میگیرد و در انتھای کلاز بعدی فرود میآید .
5. در صورتی مکث میکنیم کھ ممتحن یا مصاحبه کننده از ما بخواھد، در غیر اینصورت تا درخواست اگزمینر یا حرکت دست وی
مبنی بر توقف و آغاز سوال بعدی به صحبت کردن ادامه می دھیم.
قابل تذکر مجدد است که در اسپیکینگ چگونه گفتن بسیار مھمتر از چه چیزی گفتن است.

 

دیگر موارد مرتبط

مقالات لیسنینگ
مقالات رایتینگ

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top