هشت ساختار گرامری پیچیده در اسپیکینگ برای گرفتن نمره 8

هشت ساختار گرامری پیچیده در اسپیکینگ برای گرفتن نمره 8 در آزمون اسپیکینگ آیلتس از نظر استاد حمیدی بهترین مدرس ایلتس در شیراز. را استاد حمیدی به دانشجویان خود در کلاسهای حضوری آیلتس و کلاسهای آنلاین آیلتس اینچنین توصیف می کند.

استاد حمیدی هشت ساختار گرامری پیچیده در اسپیکینگ برای گرفتن نمره 8 را به دانشجویان خود در کلاسهای حضوری آیلتس و کلاسهای آنلاین آیلتس اینچنین توصیف می کند. توجه شود که باید حیطه وسیعی از این ساختارها را به صورت صحیح و کامل به کار برد.
در هر دقیقه اسپیکینگ پنج ساختار از ساختارهای ذیل استفاده شود. هر ساختار حداکثر دو بار استفاده گردد و از همه ساختارها هم حداقل یک بار به کار برده شود

  • Passive modals
  • Relative clauses
  • Conditionals: simple and mixed
  • Cleft and psudo cleft structures
  • Parallel structures
  • Impersonal structures
  • Variety of verb tenses
  • Coordinating conjunctions
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top