انتاریو

درخواست کنندگان پلن مهاجرت استانی انتاریو می توانند پیشنهاد کاری دریافت کنند و از یک صاحب کار اقدام به گرفتن اقامت و کسب گواهی کار نمایند.

این افراد می توانند از طریق کشور مبدا دست به کار شوند در صورت اینکه بتوانند پیشنهاد کاری دریافت کنند و اقدام به مهاجرت را دریافت کنند.

برنامه مهاجرتی دانشجویان بین المللی

برنامه مهاجرتی تحصیل در کانادا (برنامه مهاجرت استانی انتاریو)، برای دانشجویانی است که در بیرون از کانادا شروع به تحصیل و کسب مدرک کرده اند و قصد آن ها گرفتن کار به واسطه صاحب کاران است. می توان گفت این برنامه برای دانشجویانی امکان پذیر است که مقطعی از دوره های ارشد و دکترای خود را در دانشگاه انتاریو گذرانده باشند. 

 

برنامه مهاجرتی کارآفرینی

برنامه مهاجرت استانی انتاریو از طریق کارآفرینی مناسب با شرایط داوطلبانی است که به دنبال کسب و کاری تازه در انتاریو و یا خرید یکی از کسب و کارهایی که از قبل موجود بوده هستند. به راستی در این پلن داوطلبان شروع به انجام سرمایه گذاری می کنند. درخواست کنندگان بعد از دریافت گواهی موقت اشتغال برای اقامت می توانند اقدام کنند. بعد از سپری شدن مدتی اگر پدیده کسب و کار آن ها موفقیت آمیز باشد. می توانند برای اقامت دائم کانادا شروع کنند. در این راه میزان سرمایه داوطلب باید بین 800 تا 1500 دلار آمریکا باشد و 3 سال سابقه مالکیت واحد تجاری یا مدیریت رده بالای یک واحد تجاری را داشته باشد.

 

شرایط برنامه کارآفرینی انتاریو

متقاضی باید از 3 سال سابقه مدیریت و کار طی 5 سال گذشته یا مدیریت ارشد سازمان برخوردار باشد.

 • توانایی اشتغال برای 2 نفر کانادایی در برنامه مهاجرت استانی انتاریو
 • از ایالت انتاریو طی 12 ماه گذشته بازدید داشته باشید.
 • امتیاز مورد نیاز را در این برنامه کسب کنید. 
 • کسب و کار پیشنهادی برای اینکه مشمول طرح کارآفرینی OINP شود، باید از شروط زیر برخوردار باشد:
 • کسب و کار پیشنهادی باید به قصد کسب سود از طریق فروش کالا یا خدمات ایجاد شده باشد.
 • منبع درآمد اصلی باید از درآمد فعال و غیر منفعل باشد.

بیزینس در ایالت انتاریو

شرایط بیزنس در ایالت انتاریوی کانادا برای متقاضیانی که قصد کارآفرینی دارند، به شرح زیر می باشد.

 1. مهارت و کار تحت تملک شخصی که وی درحال کار برای کارآفرینی است نباشد.
 2.  جدا از کارمندان درحال حاضر 2 نفر استخدام کند.
 3. الگو پیشرفت کسب و کار را نشان دهد.

در این طرح درخواست کنندگان ویزای کار را دو ساله دریافت می کنند و باید در این مدت بیزینس خود را به پا دارند و آن را به سود دهی برسانند. و بعد از آن بتوانند مدرک زبان آیلتس 5 یا CLB 5 را کسب و در سال قبل از اقدام برای مهاجرت حداقل 9 ماه در انتاریو ساکن بوده باشند.

 

امتیازات برنامه کارآفرینی آنتاریو

نحوه امتیازبندی برای داوطلبان کارآفرینی در آنتاریو به ترتیب زیر است:

 • برای مالک کسب و کار با سابقه کار 0 تا 3 سال 0 امتیاز

 • برای مالک کسب و کار با سابقه کار 3 تا 4 سال 13 امتیاز

 • برای مالک کسب و کار با سابقه کار 4 تا 5 سال 19 امتیاز

 • برای مالک کسب و کار با سابقه کار 5 سال به بالا 25 امتیاز

امتیازات برنامه کارآفرینی انتاریو برای مدیران رده بالا

نحوه امتیازدهی برنامه کارافرینی در کانادا در شهر آنتاریو برای مدیران به صورت زیر است:

 • برای مدیر رده بالا با سابقه کار 0 تا 3 سال، 0 امتیاز

 • برای مدیر رده بالا با سابقه کار 3 تا 4 سال، 13 امتیاز

 • برای مدیر رده بالا با سابقه کار 4 تا 5 سال، 19 امتیاز

 • برای مدیر رده بالا با سابقه کار 5 سال، 25 امتیاز  

امتیازات مربوط به سابقه کار

امتیازدهی مربوط به سابقه کار به صورت زیر است:

 1.  داشتن سابقه کار با افزایش درآمد بیش از 20% در 2 سال متوالی، 15 امتیاز دارد.

 2. داشتن سابقه کار که بیش از 20% از تولیدات یا خدمات را صادر می کند، 25 امتیاز​ دارد.

 

امتیازات قابل کسب از طریق ارزش دارایی

نحوه امتیازدهی از طریق ارزش دارایی به صورت زیر است:

 • ارزش دارایی کمتر از 1.5 میلیون دلار کانادا، 0 امتیاز

 • ارزش دارایی 1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا، 2 امتیاز

 • ارزش دارایی 2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا، 5 امتیاز

 • ارزش دارایی 2.5 تا 3 میلیون دلار کانادا، 8 امتیاز

 • ارزش دارایی 3 تا 3.5 میلیون دلار کانادا، 11 امتیاز

 • ارزش دارایی بیش از 3.5 میلیون دلار کانادا، 15 امتیاز

کسب امتیاز از طریق راه اندازی کسب و کار

نحوه امتیازدهی به متقاضیان از طریق راه اندازی کسب و کار در کانادا به ترتیب زیر است:

 •  ارزش کسب و کار راه اندازی شده کمتر از 1 میلیون دلار کانادا 0 امتیاز
 •  ارزش کسب و کار راه اندازی شده 1 تا 1.5 میلیون دلار کانادا 2 امتیاز
 •  ارزش کسب و کار راه اندازی شده 1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا 6 امتیاز
 •  ارزش کسب و کار راه اندازی شده 2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا 10 امتیاز
 •  ارزش کسب و کار راه اندازی شده 2.5 تا 3 میلیون دلار کانادا 14 امتیاز
 •  ارزش کسب و کار راه اندازی شده بیش از 3 میلیون دلار کانادا 20 امتیاز

امتیاز راه اندازی کسب و کار خارج از شهر

نحوه امتیازدهی برای متقاضیان راه اندازی کسب و کار در خارج از شهر به ترتیب زیر است:

 1. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر 500 هزار تا 1 میلیون دلار کانادا 3 امتیاز

 2. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر 1 تا 1.5 میلیون دلار کانادا 8 امتیاز

 3. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر 1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا 13 امتیاز

 4. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر 2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا 18 امتیاز

 5. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر بیش از 2.5 میلیون دلار کانادا 25 امتیاز

امتیازات متقاضیان کارآفرینی انتاریو از طریق استخدام

نحوه امتیازدهی متقاضیان کارآفرینی آنتاریو از طریق استخدام به صورت زیر است:

 1. تعداد افراد استخدام شده 2 نفر 5 امتیاز

 2. تعداد افراد استخدام شده 3 یا 4 نفر 12 امتیاز

 3. تعداد افراد استخدام شده 5 یا 6 نفر 19 امتیاز

 4. تعداد افراد استخدام شده بیش از 7 نفر 20 امتیاز

 

امتیازات قابل کسب از طریق سفر بازدید از انتاریو

نحوه امتیازدهی از طریق سفر بازدید از آنتاریو به طریق زیر است:

 • تعداد سفر بازدید از انتاریو 0، امتیاز 0

 • تعداد سفر بازدید از انتاریو 1، امتیاز 2

 • تعداد سفر بازدید از انتاریو 2، امتیاز 5

امتیازات قابل کسب از طریق تحصیلات متقاضی

 • اگر تحصیلات متقاضی دیپلم باشد، 0 امتیاز

 • اگر تحصیلات متقاضی 6 ماه تا 2 سال تحصیل بعد از مدرک دیپلم باشد، 2 امتیاز

 • اگر تحصیلات متقاضی بیش از 2 سال تحصیل بعد از مدرک دیپلم باشد، 5 امتیاز 

امتیازاتی که متقاضی از مهارت زبان بدست می آورد:

 • 3 CLB و کمتر، 3 امتیاز

 • CLB 4 و کمتر، 10 امتیاز

 • 5 CLB به بالا، 15 امتیاز

برنامه مهاجرت استانی انتاریو از طریق اکسپرس اینتری

 برنامه اکسپرس اینتری استان انتاریو به دسته های زیر تقسیم می شود:

 • برنامه اولویت های سرمایه انسانی 

 • برنامه ی نیروهای متخصص فرانسوی یا انگلیسی زبان

 اداره مهاجرت انتاریو در برنامه اکسپرس اینتری، متقاضیانی را که تحصیلات و سابقه کاری و شروط مورد نیاز در عرصه های کاری را دارا باشند، انتخاب می کند. مهارت های زبان فرانسوی یا انگلیسی برای افرادی می باشد که افزون بر داشتن ویژگی قابل احتیاج مهارت زبان فرانسوی و یا انگلیسی آنها بالاست. ملاک اصلی نیز در برنامه اکسپرس اینتری انتاریو داشتن فنون زبان فرانسه یا انگلیسی است.

 

شرایط برنامه ی اولویت های سرمایه انسانی

 • داشتن حداقل شرایط و امتیاز لازم برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص فدرال جهت ایجاد پروفایل در اکسپرس اینتری
 • یکسال سابقه کار به صورت فول تایم یا معادل آن بصورت پاره وقت باشد. در مشاغل گروه 0,A,B باشد طی 5 سال گذشته
 • داشتن حداقل مدرک لیسانس (یا مدارک بالاتر). و ارزیابی شده توسط یکی از سازمانهای تایید شده کانادا
 • دارای حداقل مدرک زبان با نمره CLB7 در تمام مهارت ها در زبان انگلیسی یا فرانسه

شرایط برنامه ی نیرو های متخصص فرانسوی یا انگلیسی زبان

 • از دانش زبان فرانسه با نمرهCLB7 و دانش زبان انگلیسی با نمره CLB6 برخوردار باشد. 
 • یکسال سابقه کار تمام وقت یا معادل آن بصورت پاره وقت در مشاغل گروه 0,A,B در5 سال گذشته را داشته باشد.
 • داشتن مدرک ارزیابی شده توسط سازمانهای مورد تایید در کانادا معادل لیسانس و یا بالاتر
 • داشتن حداقل پشتیبانی مالی (تمکن مالی) مشخص شده به میزان تعداد اعضای خانواده
 • انتخاب گزینه تمایل به زندگی در انتاریو در سیستم اکسپرس اینتری

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top