مواجه با اعداد در قسمت های مختلف آیلتس اعداد در اسپیکینگ

برای بیان اعداد در اسپیکینگ از فرم محاوره ای آنها استفاده کنید مانند:

2500=two thousand five hundred{FORMAL} / twenty-five hundred

2019=two thousand nineteen{FORMAL} / twenty nineteen{CASUAL} 

اگر اعداد مربوط به قیمت هستند. بصورت محاوره ای آنها را بیان کنید مانند

$42.15=forty two dollars and fifteen cents{FORMAL} / forty two fifteen{CASUAL}

برای بیان زمان ها هم به همین شکل مانند    

2:10= Ten past two / two ten

برای بیان رشته های عددی مانند شماره سریال یا شناسایی یا شماره کارت اعتباری. آنهارا بصورت رقم به رقم بیان کنید. مانند:

732445=seven three two double four five

 

دیگر مطالب مرتبط

مقالات لیسینینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات ریدینگ
مقالات رایتینگ
مقالات عمومی آیلتس

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top