10 دانشگاه برتر جهان

دانشگاه Harvard University                                                   با رنکینگ1              مقطع لیسانس با آیلتس{مراجعه به دانشگاه}                        مقطع فوق لیسانس با آیلتس7

دانشگاه Massachusetts Institute of Technology                 با رنکینگ2                مقطع لیسانس با آیلتس6                                              مقطع فوق لیسانس با آیلتس7

دانشگاهStanford University                                                  با رنکینگ3               مقطع لیسانس با آیلتس{مراجعه به دانشگاه}                       مقطع فوق لیسانس با آیلتس{مراجعه به دانشگاه} 

دانشگاهUniversity of California Berkeley                             با رنکینگ4                 مقطع لیسانس با آیلتس7                                 مقطع فوق لیسانس با آیلتس7

دانشگاه California institute of Technology                          با رنکینگ6                 مقطع لیسانس با آیلتس{مراجعه به دانشگاه}           مقطع فوق لیسانس با آیلتس7

دانشگاهColumbia University                                                با رنکینگ8                 مقطع لیسانس با آیلتس7                                 مقطع فوق لیسانس با آیلتس7

دانشگاهPrinceton University                                                با رنکینگ9                  مقطع لیسانس با آیلتس{مراجعه به دانشگاه}           مقطع فوق لیسانس با آیلتس7

دانشگاهJohns Hopkins University                                        با رنکینگ10                مقطع لیسانس با آیلتس7                                 مقطع فوق لیسانس با آیلتس7

دانشگاهUniversity of Washington                                       با رنکینگ10                 مقطع لیسانس با آیلتس7                                 مقطع فوق لیسانس با آیلتس7

دانشگاهYale University                                                        با رنکینگ10                  مقطع لیسانس با آیلتس7                                 مقطع فوق لیسانس با آیلتس7

 

 

دیگر مطالب مرتبط

مقالات عمومی آیلتس
مقالات رایتینگ
مقالات ریدینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات لیسینینگ

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top