سوالاتی که نباید از ممتحن آزمون شفاهی پرسید

  • هیچگاه معنی کل سوال را از ممتحن نپرسید اما می توانید معنی یک کلمه که متوجه نشده اید را بپرسید.
  • از ممتحن نخواهید که سوال شمارا عوض کند. همواره سعی کنید تا حد امکان به سوال پرسیده شده پاسخ دهید.
  • از ممتحن نخواهید که بعد از هر سوال آن را برای شما دوباره تکرار کند زیرا این کار باعث کسر نمره شما می شود.
  • منتظر کمک از جانب ممتحن نباشید. در صورت نیاز به کمک. شما باید از ممتحن کمک بخواهید.
  • به منظور فکر کردن یا وقت خریدن برای پاسخ به یک سوال. "سوال پرسیده شده" را تکرار نکنید.

 

دیگر مقالات مرتبط:

مقالات لیسینینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ
مقالات عمومی آیلتس
نظرات و توصیه های امتحانی
نمونه امتحانات آیلتس سراسرجهان

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top