تقویت ریدینگ

با توجه به اینکه افراد برای یادگیری و تقویت مهارتهای مختلف به روش های متفاوتی به موفقیت دست پیدا می کنند.

شما نیز با آزمودن این روش ها می توانید موثر ترین روش شخصی برای خودتان در تقویت مهارت ریدینگ را پیدا کنید.

 

روش اول:

یک تست کامل را درمدت زمان 60 دقیقه انجام دهید و بعد دلیل جوابهای اشتباه را پیدا کنید و آنها را دسته بندی کنید. مثلا تعداد اشتباهات اسپلینگ یا اشتباهات مربوط به معنای لغات.

روش دوم:

یک تست کامل را بدون در نظر گرفتن محدودیت زمان 60 دقیقه ای انجام دهید. بعد از انجام تست جواب های اشتباه را پیدا کرده و آنها را دسته بندی کنید. حالا می توانید تعداد جوابهای درست را با روش قبلی مقایسه کنید تا متوجه شوید اشکال کار از کجاست. 

 

دیگر مقالات مرتبط:

مقالات لیسینینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ
مقالات عمومی آیلتس
نظرات و توصیه های امتحانی
نمونه امتحانات آیلتس سراسرجهان

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top