اشتباهاتی که باعث کاهش نمره شما در رایتینگ می شود

ضمایر مشخص مانند you, we, us برای اشاره به نظر شخصی استفاده از ساختار های مجهول توصیه نمی شود و بهتر است بطور شفاف نظر خود را مانند این مثال مستقیما بیان کنید:

 

 • It is believed that the consumption of too much vfast food causes obesitiy.
 • In my view, the consumption of too much fast food causes obesity.

جمله بالا نظر نویسنده را به درستی و به صورت explicit بیان می کند.

مثال های بیشتر:

 • It is assumed that ...
 • I belive that ...
 • It is thought...
 • In my opinion...

استفاده از کلمات اختصار: 

حتما شماهم دیده اید که در بسیاری از مواقع از کلمه info بجای information استفاده می شود یا بجای بیان as soon as possible به فرم اختصاری  آن یعنی 

asap اشاره می شود. شاید این ادبیات برای پیامک های متنی و یا دیالوگ های دوستانه و غیر رسمی در محاوره پسندیده باشد اما

استفاده از آنها در رایتینگ آکادمیک و رسمی به هیچ وجه توصیه نمی شود حتی پیشنهاد می کنیم از کلماتی مانند till بجای until و gonna بجای going to (علیرغم صحیح و متداول بودن)

در نگارش رسمی خود استفاده نکنید.

یکی دیگر از رایج ترین انواع مختصرسازی ها که حتی در کتابهای آموزش زبان نیز به آنها اشاره می شود contractions که استفاده از آنها در رایتینگ های رسمی پیشنهاد نمی شود و

بجای آنها بهتر استاز فرم کامل کلمات استفاده کنید.

انواع رایج contractionها:

can't / isn't  / aren't / won't / don't / didn't / shouldn't / 

پیشنهاد استفاده از فرم کامل کلمات مانند:

cannot / is not / are not / will not / do not / did not / should not / 

 

نمونه ای از یک پاراگراف خوب که علیرغم استفاده از کلمات و گرامر قابل قبول، به دلیل استفاده از فرم های اختصاری نمی تواند نمره کامل را کسب کند:

On the one hand, some people would argue that we shouldn't ban cars from city centres. 

Their viwe is that many drivers need to get  to business appointments and buses don't always go directly to 

where they wanna go. Furthermore, people with disabilities who can't take public, a report by the guardian newspaper

stated that private car use in Madrid had risen by 17% in 2018 as many people couldn't rely on the 

bus and train network.

فرم های مورد نظر از کلمات پاراگراف بالا:

should not / do not / want to / cannot / could not

استفاده از کلیشه های متداول در پاراگراف نتیجه گیری:

شاید ساده ترین قسمت یک رایتینگ تسک دوم نوشتن پاراگراف نتیجه گیری آن باشد.اما متاسفانه در بسیاری از مواقع بجای دیدن یک پاراگراف کوتاه و خوب با 

این کلیشه ها در  نوشته های داوطلبین مواجه میشویم:

 • The abovepoints illustrate opinion.
 • As stated above these are the reasons for my view.
 • In a nutshell, i think...
 • All things considered...
 • Last but not  least...
 • The crux of the matter is...

​استفاده از این کلیشه ها نه تنها نشانگر سطح بالای زبان شما نیست بلکه باعث می شود تا ممتحن مطمئن شود که شمااز جایی این جملات را حفظ و در رایتینگ خود نوشته اید. عبارات ساده اما صحیح زیر می تواند شروع خوبی برای نوشتنن پاراگراف نتیجه گیری باشد:

 

 • ​To conclude, ...
 • To sum up, ...
 • In conclusion, ...

استفاده از کلیشه های متداول در پاراگراف نتیجه گیری:

شاید ساده ترین قسمت یک رایتینگ تسک دوم نوشتن پاراگراف نتیجه گیری آن باشد اما متاسفتنه در بسیاری از مواقع بجای دیدن یک پاراگراف کوتاه و خوب با این کلیشه ها در نوشته های داوطلبین مواجه می شویم:

 • The above points illustrate my opinion.
 • As stated above these are the reasons for my view
 • In a nutshell, I think...
 • All things considered...
 • Last but not least...
 • The crux of the  matter is...

استفاده از این کلیشه ها نه تنها نشانگر سطح بالای زبان شما نیست بلکه باعث می شود تا ممتحن مطمئن شود که شما از جایی این جملات را حفظ و در رایتینگ خود نوشته اید. عبارات ساده اما صحیح زیر می تواند شروعخوبی برای نوشتن پاراگراف نتیجه گیری باشد:

 • To con conclude ...
 • To sume up ...
 • In conclusion ...

استفاده از عباراتی مانند and so one, etc, like برای مثال زدن:

استفاده از کلماتی مانند and so on, so on and so forth, etc  در رایتینگ رسمی مورد قبول نیست. بجای استفاده از این نوع کلمات( که نوعی راحت طلبی نویسنده را نشان می دهند)

سعی کنید منظور خود را توضیح دهید و یا مستقیما به آنها اشاره کنید. ارائه توضیحات شفاف در نگارش یکی از ویژگی های نویسندگان حرفه ای 

محسوب می شود پس حتی اگر برای مثال زدن به یک مثال  اکتفا می کنید. از کلمات بالا استفاده نکنید و مستقیما به سراغمثال مرتبط با موضوع بروید.

برای  اشاره به مثال های از این عبارات استفاده کنید:

 • For instance...
 • For example...
 • To illustrate this...
 • namely...
 • such as...

برای آشنایی با روش های اشاره به مثال های مرتبط  با موضوع به درس های قبلی که در این مجموعه اشاره شده مراجعه نمایید.

 

دیگر مقالات مرتبط:

مقالات لیسینینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ
مقالات عمومی آیلتس
نظرات و توصیه های امتحانی
نمونه امتحانات آیلتس سراسرجهان

 

 

 

علت هایی که نمره رایتینگ شمارو میاره پایین را با استفاده از لینک زیر در پیج اینستاگرام ما مطالعه فرمایید

                                                              mohajerat-ielts

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top