تعداد کلمات در لیسنینگ و ریدینگ چطور شمارش می شود؟

تعداد لغات در ریدینگ و لیسنینگ چگونه حساب می شوند؟ کلماتی که به وسیله یک خط تیره به هم متصل شده اند یا به عبارتی هایفن دار شده یک کلمه شمرده می شود مانند:

  • 5-star hotel(TWO WORDS)             
  • up-to-date(ON WORD)

کلمات ترکیبی یا کامپاند که بصورت جداگانه نوشته می شوند دو کلمه شمرده می شوند:

  • University bookshop(TWO WORDS)

تمامی کلمات نوشته شده داحل پرانتز یا براکت یک کلمه شمرده می شوند. مانند:

  • The majority of energy was generated by electricity (55%). (NINE WORDS) 

حروف تعریف مانند the نیز یک کلمه شمرده می شوند. مانند:

  • it's (ONE WORD)
  • you're (ONE WORD)

 

دیگر مقالات مرتبط:

مقالات لیسینینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ
مقالات عمومی آیلتس
نظرات و توصیه های امتحانی
نمونه امتحانات آیلتس سراسرجهان

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top