اقامت از طریق تولد در فنلاند

فنلاند یکی از کشورهایی است در زمینه های درآمد سالانه مردم ،کیفیت زندگی، رضایت مردم و آموزش و پرورش پیشرو است بنابراین بسیاری از متقاضیان مهاجرت فنلاند را به عنوان مقصد مورد نظر خود انتخاب می کنند. یکی از راه های اخذ اقامت و تابعیت فنلاند، تولد فرزند است. همانطور که در مقالات قبل عنوان کردیم اخذ اقامت از طریق تولد فرزند تابع قانون خاک و خون است. 

قانون خاک یعنی اگر فرزندی در کشوری به دنیا آید تابعیت آن کشور به او تعلق میگیرد و قانون خون یعنی اگر فرزندی در کشوری که پدر یا مادر وی تبعه آن کشور باشند به دنیا آید ، خود فرزند تابع آن کشور است.

 

 

قوانین مربوط به اخذ تابعیت فنلاند

  • اگر مادر نوزاد فنلاندی و پدرش غیرفنلاندی باشد، چه در خاک فنلاند و چه خارج از آن متولد شود به طور خودکار تابعیت فنلاندی میگیرد.
  • اگر پدر نوزاد، فنلاندی و مادرش غیر فنلاندی باشد و نوزاد در خاک فنلاند به دنیا آید به وی تابعیت فنلاندی تعلق میگیرد و اگر خارج از فنلاند به دنیا آید و پدر و مادرش ازدواج رسمی نکرده باشند به شرطی تبعه فنلاند میشود که پدر و مادرش تا قبل از 18 سالگی وی ازدواجشان را رسمی کنند.
  •  فنلاند تابع قانون خون است بنابراین تولد فرزند در فنلاند باعث سریعتر شدن روند اخذ تابعیت نمیشود مگر اینکه پدر و مادر وی بدون تابعیت باشند.
  • اگر پدر و مادر در حال انجام کارهای اقامت خود باشند و در این حین فرزندشان به دنیا آید باید برای او فرم جداگانه پر کنند.

اقامت کشور فنلاند توسط یکی از روشهای زیر به صورت خودکار برای فرد صادر می شود:

تمامی این شرایط به تابعیت والدین فرزند و نیز وضعیت تأهل آنها بستگی دارد و این که حتما باید ازدواج آنها ثبت رسمی شده باشد.
• فرزندی که خارج از فنلاند متولد می شود، تحت شرایطی که پدر در هنگام ازدواج تبعه فنلاندی باشد.
• مادر فرزند دارای تابعیت فنلاند باشد.
• پدر فرزند دارای تابعیت فنلاند باشد و بایستی ازدواج رسمی کرده باشند.
• پدر فرزند دارای تابعیت فنلاند باشد و اگر فرزند در کشور فنلاند در رابطه ای خارج از ازدواج متولد شده باشد و همچنین پدر بودن او تائید شده باشد.
• پدر پیش از تولد فرزند فوت شده باشد با این حال او هنگام حیات دارای تابعیت فنلاند بوده باشد.
• پدر پیش از تولد فرزند فوت شده باشد و فرزند در فنلاند متولد شده و حاصل رابطه ای خارج از ازدواج است ولی پدر بودن وی ثابت شده باشد.
• در صورتی که فرزند در فنلاند متولد شود و تابعیت هیچ کشور دیگری را اخذ نکند، تابعیت فنلاند برای او صادر خواهد شد. (در برخی از موارد خاص هم اداره مهاجرت فنلاند تصمیم گیری های لازم را انجام می دهد.)
• فرد متقاضی اخذ اقامت فنلاند از طریق تولد فرزند می تواند با داشتن تابعیت فنلاند، تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد.

برای کسب اطللاعات بیشتر درمورد اقامت از طریق ازدواج در فنلاند، اینجا کلیک کنید.

 پذیرفتن تابعیت دوگانه توسط کشور فنلاند

این به این معناست که اگر فردی فنلاندی تابعیت کشور دیگری را دریافت کرده باشد، تابعیت فنلاندی خود را از دست نمی دهد. همچنین اگر فردی خارجی بخواهد تابعیت فنلاندی اخذ کند، تابعیت خود را از دست نمی دهد.
• در صورتی که تابعیت فنلاند برای فرزند صادر نشود (براساس نظام قانونی خون) والدین او می توانند از سفارت کشور مبدأ خود برای او گذرنامه دریافت نمایند. جهت اخذ گذرنامه باید از اداره ثبت محلی، گواهی تولد فرزند را دریافت نماید. سپس فرزند متولد شده متقاضی اقامت فنلاند از طریق تولد فرزند احتیاج به یک مجوز اقامت یا حق اقامت ثبت شده به عنوان تبعه اتحادیه اروپا نیاز دارد.
• اگر تابعیت یک کشور عضو اتحادیه اروپا برای کودک صادر شود، از طریق اداره مهاجرت فنلاند برای کودک اقامت از طریق حق اقامت ثبت شده ی تبعه اروپایی ثبت می شود.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top