گرامر S جمع

یکی از گرامرهایی که در عین سادگی موجب برانگیخته شدن شک در بسیاری از داوطلبان آیلتس در حین نوشتن رایتینگ آیلتس می شود گرامر S جمع می باشد. بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون آیلتس بارها دیده شده که بخاطر ندانستن گرامر اس جمع در رایتینگ آیلتس یا حتی در پاسخگویی به سوالات لیسنینگ آیلتس اشتباه املایی داشته اند که این موجب کسر شدن نمره از آنها شده است.

گرامر S جمع یک قانون کلی زبان انگلیسى در آیلتس می باشد.

قبل از ھر اسم قابل شمارش در جمله یا باید a, an, the بیاید یا آن اسم باید جمع باشد.  

چند  استراتژی برای جمع بستن اسامی

 

  • For the plural form of most nouns, add s.

bottle – bottles

cup – cups

pencil – pencils

desk – desks

sticker – stickers

window – windows

 

  • For nouns that end in ch, x, s, or s sounds, add es.

box – boxes

watch – watches

moss – mosses

bus – buses

 

  • For nouns ending in f or fe, change f to v and add es.

wolf – wolves

wife – wives

leaf – leaves

life – lives

 

  • Some nouns have different plural forms.

child – children

woman – women

man – men

mouse – mice

goose – geese

 

  • Nouns ending in vowels like y or o do not have definite rules.

baby – babies

toy – toys

kidney –kidneys

potato – potatoes

memo – memos

stereo – stereos

 

  • A few nouns have the same singular and plural forms.

sheep – sheep

deer – deer

series – series

species – speciesا

دیگر مقالات مرتبط:

مقالات لیسینینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ
مقالات عمومی آیلتس
نظرات و توصیه های امتحانی
نمونه امتحانات آیلتس سراسرجهان

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top