نمونه رایتینگ تسک 2 آیلتس

در ادامه این مطلب استاد حمیدی برای شما یکی از نمونه رایتینگ های تسک 2 آزمون آیلتس را بیان کرده چون معتقد است برای کمک به نمره رایتینگ شما می بایست با نمونه های زیادی آشنا شوید و در طول دوره آموزشی خود با استفاده از این نمونه رایتینگ ها قدرت ایده پردازی خود را ارتقا دهید. 

استاد حمیدی معتقد است که یکی از دلایل اضطراب در آزمون رایتینگ آیلتس ضعف در ایده پردازی است و همین اضطراب دلیل اصلی کسر نمره شما در آزمون می باشد. چون ممتحن آیلتس این انعکاس را در گرامر بکار رفته شما در متن به خوبی متوجه می شود. مثلا در برخی از مواقع شما بجای استفاده از has در جملات زمان present perfect برای ضمیر سوم شخص مفرد از have استفاده می کنید که این نشانگر test anxiety شما است. 

در ادامه مطلب نمونه سوالی را از رایتینگ تسک 2 آزمون آیلتس خواهید دید. سعی کنید که برای آن ایده پردازی کنید و سپس ایده خود را بصورت یک رایتینگ 250 لغته تسک 2 درآورید.

 

WRITING TASK 2 
You should spend about 40 minutes on this task. 
Write about the following topic: 

Some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together. 
To what extent do you agree or disagree with this opinion? 

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. 
Write at least 250 words.   

 

 

دیگر مقالات مرتبط:

مقالات لیسینینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ
مقالات عمومی آیلتس
نظرات و توصیه های امتحانی
نمونه امتحانات آیلتس سراسرجهان

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top