اگر نمی توانید به سوال با سرعت جواب دهید.

استاد حمیدی در ابن باره می گوید اگر نمی توانید به سوال اگزمینر با سرعت جواب دهید نگران نباشید! در زندگی روزمره نیز ممکن است چنین اتفاقی بیفتد و برای پاسخ دادن به یک سوال نیاز به فکر کردن داشته باشید. معمولا سولات سخت تر نیاز به فکر بیشتری دارند و برای این منظور از فیلر های مختلفی می توات استفاده کرد.

مثال:

Examiner question::

What would you do if there was an earthquake? 

Possible test_taker answersusing conversational filers: 

If there was a natural disaster like an earthquake, i would do many things. the first thing I would do in this situation is.....

If this happened, there are lots of things i would do. one thing i would do is......

 

این عبارت نه تنها برای شما وقت می خرد تا فکر کنید بلکه مکالمه شما را با اگزمینر طبیعی تر می کند. اگر به مکالمات روزمره انگلیسی زبان ها نگاه کنید متوجه می شوید که آنها نیز از این فیلرها بسیار استفاده می کنند.

 

دیگر مقالات مرتبط:

مقالات لیسینینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ
مقالات عمومی آیلتس
نظرات و توصیه های امتحانی
نمونه امتحانات آیلتس سراسرجهان

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top