نمره اسپیکینگ چگونه محاسبه می شود؟

در مورد چگونگی محاسبه و ارزیابی نمره اسپیکینگ استاد حمیدی می گویند:

  • استاد حمیدی

نمره اسپیکینگ بر مبنای 4 حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  1. روان صحبت کردن و ارتباط معنایی بین کلمات و جملات.
  2.  تلفظ صحیح و شفاف.
  3.  دامنه لغات و تنوع اصول استفاده از مترادف ها.
  4.  دامنه و تنوع ساختارهای گرامری و دقت در کاربرد آنها.

استاد حمیدی خاطر نشان کردند که لهجه  مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
استاد حمیدی می گویند: به هر یک از چهار مورد ذکر شده نمره ای از 9 داده می شود بعد هر 4 نمره با هم جمع شده و تقسیم بر 4 می شود. نتیجه حاصله به نزدیکترین نمره خود گرد به بالا و یا گرد به پایین می شود. بعنوان مثال نمره 6.25 به 6.5 ، نمره 6.74 به نمر6.5 و نمره 6.75 به نمره 7 گرد می شود. در واقع هم گرد به بالا و هم گرد به پایین ممکن است.

 

دیگر مطالب مرتبط

مقالات اسپیکینگ

مقالات لیسنینگ

مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ

مقالات عمومی آیلتس

نظرات و توصیه های امتحانی

نمونه امتحانات آیلتس سراسر جهان

کلاس آیلتس حضوری

کلاس مکالمه حضوری

کتابهای استاد حمیدی

کلاس آیلتس آنلاین

کلاس مکالمه آنلاین

ارزیابی نمره اسپیکینگ را در پیج اینستا گرام ما مطالعه نمایید:

ارزیابی نمره اسپیکینگ

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top