نمره 9 آیلتس و اگزمینرهای آیلتس در ایران

استاد حمیدی درباره نمره 9 آیلتس و اگزمینرهای آیلتس در ایران می گوید:
به یاد داشته باشید که، اگزمینر یا آزمون گیرنده آیلتس حق منتشر کردن این اطلاعات را در دوره همکاری با مرکز مورد نظر ندارد. 

  • نمره 9 آیلتس و اگزمینرهای آیلتس در ایران

 و انتشار این موضوع خلاف قوانین و مقررات آیلتس می باشد. حتی اگر شما تصادفا در مرکز آیلتس با اگزمینرها برخورد کنید و یا آنها را شناسایی کنید متوجه این نکته خواهید شد که ایشان هرگز درباره اگزمینر بودنشان با کسی صحبت نمی کنند! با توجه به این واقعیت هاست که بیشتر ادعاها در زمینه داشتن نمره 9 آیلتس یا اگزمینر بودن برخی از  اساتید آیلتس در برخی از آموزشگاه ها کذب میباشد و بر خلاف قانون است. ولی متاسفانه برخی از موسسات بدلیل سود جویی های شخصی و تنها برای جذب زبان آموز چنین ادعاهای باطلی را می کنند.

در مقالات آینده استاد حمیدی به تشریح دقیق تر این مسئله بیشتر خواهد پرداخت. بعنوان مثال در مقاله برترینهای آیلتس در جهان در اکتبر 2019 شما به وضوح خواهید دید که در سال 2019 در ماه اکتبر در سرتاسر جهان هیچ کس موفق به کسب نمره 9 در آزمون آیلتس نه در ماژول آکادمیک و نه در ماژول جنرال نشده است. پس نمی توان تنها در ایران و یا حتی تنها در شهری مانند شیراز تا این حد آیلتس نمره 9 داشته باشیم و این خود گواهی ای بر کذب بودن ادعا های خیلی از موسسات موجود در شیراز یا حتی در کل ایران می باشد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top