مهارت صحبت کردن

اسپیکینگ IELTS یک مصاحبه رو در رو (Face to Face) بین ممتحن آیلتس IELTS Examiner و متقاضی آیلتس IELTS Candidate یا IELTS Examinee می باشد. این مصاحبه حدود 11 الی 14 دقیقه طول می کشید و صدای این مکالمه توسط یک Voice Recorder ضبط می گردد. این آزمون متشکل از سه بخش یا 3 Parts می باشد و در آن توانایی برقراری ارتباط شفاهی متقاضیان را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند.

 

 

 

 

 

روش های موفقیت در کیو کارت اسپیکینگ ایلتس را می توانید در پیج اینستاگرام ما مطالعه نمایید

mohajerat-ielts

 

 

 

 

 

 

 

 

محل برگزاری آزمون شفاهی IELTS 
مکان برگزاری آیلتس Speaking با آزمون کتبی آن متفاوت است. معمولا آزمون اسپیکینگ آیلتس در یک اتاق کوچک است (که قالبا باید آکوستیک باشد) و در دو طرف یک میز، ممتحن Examiner و متقاضی Candidate نشسته و با یکدیگر صحبت می کنند.

طبیعت مکالمات IELTS Speaking
آنچه در سه بخش مهارت IELTS Speaking اتفاق می افتد، مکالمه های دو طرفه و همچنین تک گویی متقاضی آیلتس است.

بخش اول Part 1 مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking یک دیالوگ Dialogue بین ممتحن آیلتس IELTS Examiner و متقاضی آیلتس IELTS Candidate بوده و موضوع آن “آشنا شدن با متقاضی” می باشد. بخش اول اسپیکینگ را warm up می نامیم.

 مدت زمان بخش اول اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

اولین قسمت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking معمولا 4 الی 5 دقیقه طول می کشد. البته با توجه به شرایط آزمون و تشخیص ممتحن آیلتس IELTS Examiner می تواند بیشتر یا کمتر نیز بشود.

 موضوعات سوالات بخش اول اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking 

سوالاتی با موضوعات مختلف در بخش اول IELTS Speaking پرسیده می شود. اهداف این سوال ها، آشنا شدن با متقاضی آیلتس IELTS Candidate می باشد. این موضوعات می تواند راجع به افراد پیرامون متقاضی، اماکنی که در آن ها رفت و آمد می کند، اماکن، افراد و اشیای مورد علاقه اش، و غیره باشد.

لیستی معتبری از موضوعات متداول (برگرفته از کتب کمبریج آیلتس) را استاد حمیدی در ادامه برای شما تهیه کرده است. که این به شما کمک می کند تا درباره این موضوعات ایده داشته باشید و همچنین به ساختارها و واژگان لازم مسلط باشید.

 لیست موضوعات متداول IELTS Speaking Part 1:

 • Food and cooking
 • Friends
 • Photographs
 • Weekends
 • Music
 • Travel
 • School
 • Games
 • Giving gifts
 • Telephoning
 • Bicycles
 • Neighbours
 • Newspapers and Magazines
 • Flowers
 • Television
 • Keeping in contact with people
 • Laughing
 • Cold weather
 • Travelling to work or college
 • Dancing
 • Musical instruments
 • Traffic where you live
 • Your friends
 • Your country
 • Colour
 • Entertainment

 

 

 

 

سوالات آزمونی اسپیکینگ آیلتس را می توانید در پیج اینستاگرام ما مطالعه نمایید

mohajerat-ielts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم اسپیکینگ آیلتس یک مونولوگ Monologue می باشد یعنی ممتحن آیلتس IELTS Examiner یک موضوع بر روی یک کارت معروف به Cure Card یا Topic Card به متقاضی آیلتس IELTS Candidate داده و پس از توضیح پارت دوم، حدود یک دقیقه به متقاضی وقت می دهد تا خودش را برای صحبت کردن آماده کند. سپس، متقاضی می بایست حدود یک الی دو دقیقه صحبت کند. در این حین، ممتحن آیلتس IELTS Examiner چیزی نگفته و فقط گوش می دهد. البته اگر متقاضی نتواند این بخش را به خوبی مدیریت کند، ممتحن در انتها ممکن است چند سوال بپرسد. البته حتی اگر عملکرد متقاضی خوب باشد، باز هم ممکن است ممتحن آیلتس IELTS Examiner چند سوال در انتها بپرسد تا بخش دوم را به بخش سوم ربط دهد.

مدت زمان بخش دوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking 

حداقل و حداکثر زمانی بخش دوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking سه الی چهار دقیقه است. البته کنترل این زمان در دست ممتحن آیلتس IELTS Examiner بوده و نگرانی آن برای متقاضی آیلتس نیست.

موضوعات سوالات بخش دوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking 

در کل در این بخش، از متقاضی آیلتس IELTS خواسته می شود تا چیزی را توصیف کند. اهداف این سوال ها، بررسی مدیریت متقاضی آیلتس IELTS Candidate بر روی تنظیم و سازماندهی صحبت خود، شروع مناسب، تشریح و توصیف مسائل و جمع بندی آن در انتهاست. وی باید بتواند با توجه به موضوعی که در اختیارش قرار داده می شود، یک صحبت دو دقیقه ای نتظیم کند و ممتحن در این بخش دخالتی نخواهد داشت. استاد حمیدی موضوعات بخش دوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking را به شش دسته تقسیم بندی می کند:

 • Describing a Person

 • Describing a Place

 • Describing an Object

 • Describing an Activity

 • Describing an Event

 • Describing a Situation

در ادامه لیستی معتبری از موضوعات متداول (برگرفته از کتب کمبریج آیلتس) برای شما تهیه گشته است.

لیست موضوعات متداول بخش دوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking:

 • Describe a house/apartment that someone you know lives in.
 • Describe a writer you would like to meet.
 • Describe a day when you thought the weather was perfect.
 • Describe a TV documentary you watched that was particularly interesting.
 • Describe someone you know who does something well.
 • Describe a shop near where you live that you sometimes use.
 • Describe someone you know who does something well.
 • Describe a shop near where you live that you sometimes use.
 • Describe an open-air or street market which you enjoyed visiting.
 • Describe something you did that was new or exciting.
 • Describe a journey [e.g. by car, plane, boat] that you remember well.
 • Describe a person who has done a lot of work to help people.
 • Describe a time when you were asked to give your opinion in a questionnaire or survey.
 • Describe a restaurant that you enjoyed going to.
 • Describe a meeting you remember going to at work, college or school.
 • Describe a friend of your family you remember from your childhood.
 • Describe a party that you enjoyed.
 • Describe an idea you had for improving something at work or college.
 • Describe a competition (e.g. TV, college/work or sports competition) that you took part in.
 • Describe a piece of electronic equipment that you find useful.
 • Describe someone in your family who you like.
 • Describe something healthy you enjoy doing.
 • Describe a game or sport you enjoy playing.
 • Describe an important choice you had to make in your life.
 • Describe a well-known person you like or admire.
 • Describe a song or a piece of music you like.
 • Describe one of your friends.
 • Describe someone in your family who you like.

 

 

 

 

 

 

تجربیات آزمونی زبان آموزان استاد حمیدی را می توانید در پیج اینستاگرام ما مطالعه نمایید

mojajerat-ielts

 

 

 

 

 

 

 

IELTS Speaking Part 3 بخش سوم اسپیکینگ آیلتس به دنبال موضوعی که در بخش دوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking مطرح شده است می باشد، بخش سوم Part 3 مهارت اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking باز هم یک دیالوگ Dialogue بین ممتحن آیلتس IELTS Examiner و متقاضی آیلتس IELTS Candidate بوده، موضوع آن مرتبط به بخش دوم بوده اما انتزاعی و آکادمیک می شود. این بخش فرصتی است برای متقاضی تا تمامی مهارت و توان گفتاری خود را به نمایش بگذارد و بالاترین نمره ممکن را کسب کند. بخش سوم اسپیکینگ را discussion می نامیم.

 مدت زمان بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking 

بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking درست مثل بخش اول، 4 الی 5 دقیقه طول کشیده و پاسخ به هر سوال ممکن است یک دقیقه طول بکشد. در این بخش، ممتحن معمولا 4 سوال می پرسد و ممکن است با توجه به پاسخ متقاضی، سوالاتی مرتبط بپرسد. اما برخی متقاضیان، دانش و آمادگی خوبی ندارند و عمدتا سوال های بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking را متوجه نمی شوند. در این حالت ممکن است این بخش زودتر به اتمام برسد چرا که اگر متقاضی متوجه سوال نشود، ممتحن می تواند سوال را تکرار کند اما اگر بازهم متقاضی متوجه نشود، اگزمینر آیلتس اجازه ندارد سوال را توضیح بدهد!

 موضوعات سوالات بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking 

موضوعات سوالات بخش سوم اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking مختلف است. از آنجا که این موضوعات آکادمیک و انتزاعی می باشد، می تواند راجع به موضوعات زیر باشد. این ها در واقع کلمات Abstract می باشند و Concrete نیستند:

 • Anger
 • Anxiety
 • Beauty
 • Beliefs
 • Bravery
 • Brilliance
 • Chaos
 • Charity
 • Childhood
 • Comfort
 • Communication
 • Compassion
 • Courage
 • Culture
 • Curiosity
 • Deceit
 • Dedication
 • Democracy
 • Determination
 • Energy
 • Failure
 • Faith
 • Fear
 • Freedom
 • Friendship
 • Generosity
 • Gossip
 • Happiness
 • Hate
 • Honesty
 • Hope
 • Imagination
 • Information
 • Integrity
 • Intelligence
 • Joy
 • Justice
 • Kindness
 • Knowledge
 • Liberty
 • Life
 • Love
 • Loyalty
 • Luxury
 • Misery
 • Motivation
 • Opportunity
 • Pain
 • Patience
 • Peace
 • Perseverance
 • Pleasure
 • Pride
 • Relaxation
 • Sacrifice
 • Satisfaction
 • Skill
 • Strength
 • Success
 • Sympathy
 • Talent
 • Thought
 • Trust
 • Truth
 • Warmth
 • Wisdom

 

 

                               

 

 

 

 

  شرایط گرفتن نمره آیلتس 7.5 را می توانید در پیج اینستاگرام ما مطالعه نمایید     

mohajerat-ielts                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

در اینجا، لیستی معتبر از موضوعات متداول (برگرفته از کتب کمبریج آیلتس) برای شما تهیه گشته است.

 لیست موضوعات متداول  IELTS Speaking Part 3:

 

 • Famous people in your country
 • Being in the public eye
 • Music and young people
 • Music and society
 •  Qualities of friends
 • Other relationships
 •  Family similarities
 • Genetic research
 •  Keeping fit and healthy
 • Health and modern lifestyles
 •  Children’s games
 • Games and competition
 •  Important choices
 • Choices in everyday life
 •  Family parties
 • National celebrations
 •  Ideas and education
 • Ideas in the workplace
 •  Competitions in school
 • Sporting competitions
 •  Technology and housework
 • Technology in the workplace
 •  Asking questions
 • Questionnaires in school
 •  Restaurants
 • Producing food
 •  Going to meetings 
 • International meetings 
 • Friendship
 • Influence of friends 
 • Shopping at markets
 • Shopping in general
 •  Doing new things
 • Learning new things
 •  Reasons for daily travel
 • Benefits of international travel
 •  Helping other people in the community
 • Community Services
 •  Skills and abilities
 • Salaries for skilled people
 •  Local business
 • People and business
 •  Relationships between parents and children
 • Children’s free-time activities
 •  Owning things
 • Salaries for skilled people
 •  Different types of home
 • Finding a place to live
 •  Reading and children
 • Reading for different purposes
 •  Types of weather
 • Weather forecasts
 •  Different types of TV programmes
 • TV advertising
 •  Arriving early
 • Being patient
 •  Watching films/movies
 • Theatre
 •  Money and young people
 • Money and society
 •  Different kinds of workplaces
 • The importance of work

 

 

 

 

بهترین منابع آیلتس را می توانید با استفاده از لینک زیر در پیج اینستاگرام ما مطالعه نمایید و تهیه کنید

mohajerat-ielts

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا ممتحن آیلتس در IELTS Speaking یک Native است؟
با توجه به اینکه ارز کشور در چند سال گذشته افت بسیاری کرد، دیگر تقربیا تمام ممتحنین آیلتس در ایران، ایرانی می باشند. البته ممکن است گاهی چند ممحتن خارجی (افرادی کهن سال از استرالیا یا انگلیس) نیز از شما آزمون بگیرد اما احتمال آن خیلی کم است. پس بدانید که شما با یک ایرانی صحبت خواهید کرد. با توجه به اینکه ممتحن شما، از فرهنگ، زبان و کشور خودتان است، فضای جلسه IELTS Speaking تحت تاثیر آن خواهد بود.

لهجه ممتحن آیلتس در IELTS Speaking
سوال پر تکرار! همانطور که گفتیم به احتمال خیلی زیاد ممتحن Examiner شما در آزمون مهارت اسپیکینگ IELTS یک ایرانی است. او می تواند با لهجه امریکایی صحبت کند، بریتیش باشد یا شاید اصلا هیچ لهجه ی خاصی نداشته باشد و به نظر فارسی بیاید. اما این مشکلی به وجود نخواهد آورد چرا که هر متقاضی آیلتس IELTS Candidate می بایست خودش را با تمامی لهجه های استاندارد و متداول برای مهارت لیسنینگ آیلتس IELTS Listening آشنا کند. طبیعتا در کشورهای دیگر، اگر ممتحن آیلتس امریکایی باشد، لهجه امریکایی، اگر استرالیایی باشد لهجه استرالیایی و به همین شکل … خواهد بود.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top