دایانا مهاجر

ویزای تولد فرزند در انگلستان

در این مقاله موسسه مهاجرتی دایانا مهاجر به برسی نحوه اخذ ویزای انگلستان از طریق تولد فرزند می پردازد.همان طور که می دانید  یکی ازروش مهاجرتی شایع و مطرح تولد فرزند در انگلستان است. تا افراد از این طریق به تابعیت و شهروندی این کشور دسترسی داشته باشند. انگلستان یک کشور اروپایی است، که متقاضیان بسیار زیادی برای اقامت در این کشور درخواست می دهند.درصورت هرگونه سوال در خصوص مهاجرت می توانید با مشاورین مجرب دایانا مهاجر در ارتباط باشید.

قوانین کلی و قوانین جدید تولد فرزند

قوانین کلی تولد فرزند در انگلیس

سالانه تعداد افراد متقاضی مهاجرت رو به افزایش است. یکی از روش های انتخابی مهاجرت برای خارجیان تولد فرزند در انگلستان است.  قانون خاصی برای هر کشوری در این موضوع به تصویب رسیده است.اما درکل 2 نوع تابعیت در زمینه تولد فرزند در کشورهای مختلف وجود دارد.

  • بعضی از کشورها صرفا از قانون خون تبعیت می کنند.
  • بعضی دیگر تنها از قانون خاک تبعیت می کنند.
  • بعضی کشورها در قانون تولد تابع هر دوی این اصل ها هستند.
 البته انگلستان در جمع کشور هایی است که اعطای تابعیت به فرزند تازه متولد شده بر اساس تاریخ تولد وی انجام می گیرد. چراکه از هر دوی قوانین خاک و خون پیروی می نماید.

قوانین جدید تولد فرزند در انگلیس

 پیش از سال 1983 میلادی،قانون تولد فرزند در انگلیس مطابق با اصل خاک بود. پس اگر کودکی در خاک و قلمروی این کشور متولد می شد. بی هیچ شرط و شروطی تابعیت انگلستان را کسب می کرد.کودک وقتی که عضو شهروند انگلستانمی شد. می توانست پاسپورت انگلیسی داشته باشد.

ولی در سال 1983 میلادی قانون مورد نظر به اصل خون تغییر پیدا کرد. پس از آن دادن تابعیت به کودکان برحسب تابعیت انگلیسی والدین انجام گرفت. به گونه شد که تابعیت و پاسپورت انگلیسی فقط برای کودکانی صادر می گردد که پدر یا مادر وی دارای کارت شهروندی انگلستان باشند.پس طبق قانونی که به تصویب رسید .تولد کودک در خاک انگلستان یا خارج از خاک این کشور اهمیتی نداشت.

شرایط تابعیت انگلیسی فرزند

 والدینی که تابعیت انگلیسی ندارند. نگرانی دارند بابت اینکه ممکن است کودک آنها جزو شهروندان انگلیسی محسوب نشوند. اما دولت انگلستان به گونه ای است که برای این دسته از والدین استثناء را قائل شده اند.

شرایط تولد فرزند در انگلستان برای والدین غیر اروپایی :اگر کودک تازه متولد شده تا سن 10 سالگی در کشور انگلستان زندگی و اقامت داشته باشد.درخواست تابعیت انگلستان به راحتی داده و پاسپورت انگلیسی گرفته می شود. به شرط اینکه هر ساله بیش از 3 ماه در خارج از این کشور حضور نداشته باشند. پس شرایط تابعیت برای این کودکان نیز وجود دارد.

هزینه تولد فرزند چقدر است؟

هزینه رایگان:

  • تحت پوشش بودن بیمه NHS هزینه ها رایگان جهت زایمان مادران خارجی در کشور انگلستان وجود خواهد داشت.
  • بعضی افراد استفاده ازخدمات بخش خصوصی را ترجبح می دهند.به گونه ای که ممکن است تحت پوشش بیمه NHS قرار نداشته باشند. 

خدمات رایگان:سونوگرافی،ویزیت با پزشک معالج،ازمایش خون .

خدمات بدون بیمه:هرجلسه سونوگرافی  با هزینه 100£ (پوند) برای مادران خارجی و مبلغ 2000 الی 5000£ (پوند) برای خدمات حین تولد.