دایانا مهاجر

ویزای ازدواج عمان

در مقاله پیشرو که توسط کارشناسان امور مهاجرت و اخذ ویزای کشور عمان در موسسه مهاجرتی دایانا مهاجر تدوین شده است. راجع به چندین نکته مهم و قایل ذکر در بحث اخذ ویزای ازدواج عمان صحبت خواهیم کرد. مطالب بحث شده عبارتند از:

  • سن ازدواج در عمان
  • شرایط ازدواج در عمان
  • مدارک لازم جهت ازدواج در عمان
  • لزومات ازدواج در عمان

شرایط ازدواج در عمان

کشور عمان یک کشور  ثروتنمد عربی که وسعت ان کوچک است . که  قانون های خاص خود  را جهت سفر و گرفتن تابعیت و اقامت داردکه  اصولا سخت است . .کسب تابعیت و ازدواج یکی از راههای سفر به عمان است .که در این مقاله  مورد بحث قرار گرفته میشود.

سن ازدواج در عمان

نظام حقوقی در کشورهای عربی تقریبا نظام های مشابهی نسبت بهم دارند. که یکی ازاین نظام های حقوقی مرتبط به سن ازدواج است. لیکن در کشور عمان سن ازدواج بالا رفته است. که یکی از شرایط مهاجرت به کشور عمان از طریق اخذ ویزای ازدواج عمان صورت میگیرد . که باید به این منظور ان فرد بالای 20 سال سن داشته باشد. 

ملزومات ازدواج در عمان

کسانی که از طریق ازدواج تصمیم مهاجرت به کشور عمان را دارند. .لازم است بدانندکه مراحل روسومات خود را از طریق پدر خانواده انجام دهند. که اصولا این رسومات دید مالی داشته از جمله جهزیه و غیره میباشد. و تاثیر انچنانی ندارد .لیکن اگر شخص مورد نظری که تابعیت عمان را داردزن باشد .و ان  مردی که قصد سفر به این کشور را دارد .از طریق  ازدواج باید رضایت کامل پدر زن خود را جلب  کند. 

بنابراین شخص دو نفر  را به عنوان شاهد در مراسم ازدواج خود داشته باشد..که این شواهد باعث میشود. این ازدواج از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته شود. از انجایی که مطلع هستید . در اسلام این امکان را دارد .که هر مرد ۴ همسر اختیار کند .و یکی از شرایط داشتن این چهار زوج این است .که مرد اموال خود را باید بطور  یکسان بین زوجینت قسیم نماید. نکته بسیار مهم این است. که باید فرد  متقاضی مهاجرت  به کشور عمان هردو طرف موقع ازدواج حتما مجرد باشند ، حال یا اینکه ازدواجی نداشتند .و یا اینکه همسر وی فوت کرده و یا اینکه  طلاق گرفته است .باید گواهی را داشته باشند. 

شخص مورد نظر باید ۶ ماه و یا ۸ ماه غیر متداوم در یک سال در کشور حضورکامل داشته باشد . یکی دیگر از شرایط گرفتن اقامت در کشور عمان این است. که شخص مورد نظر  باید ۱۸ ماه در طول سه سال اقامت در این کشور را باشند . در غیر این صورت برای تمدید اقامت یک ساله و یا سه ساله خود را از دست خواهند داد  .

اگر در زمان اقامت در کشور عمان شخص مورد نظر مرتکب جرمی شود .و آن جرم در کشور عمان جرم باشد .از جمله سرقت و شخص مهاجر نیز در این کشور محکوم میشود. این فرد از این کشور اخراج خواهد شد .و دیگر نمی تواندتا دو سال  تقاضای مهاجرت به عمان را دهد . هر زوجین باید حداقل ۱۴ روز قبل از مراسم ازدواج خود در کشور عمان مستقر  باشند .

اگر پس از ازدواج افراد قصد متارکه شدن را دارند .باید در نزدیک ترین زمان ممکن فرد مهاجر کشور عمان را ترک کند. ولی این امکان وجود دارد .که پس از جدایی یک شخص دیگر را پیدا کند . تا بتواند با ازدواج با او یا از طرق های دیگر  مهاجرتی از قبیل  تحصیل یا ثبت شرکت و یا کار ویا سرمایه گذاری در این کشور عمان اقامت خواهد داشت . تمدید اقامت بعد از مهاجرت به عمان از طریق ازدواج از طرقی که نام برده شد .ممکن پذیر خواهد بود.