کانادا

مشاغل مورد نیاز اتریش در سال 2022

ما در این نوشتار درباره ی لیست شغلهای مورد نیاز اتریش در سال 2022، و شرایط کار در اتریش و گرفتن اقامت و ملیت اتریش ازطریق کار به صورت کلی  بیان کرده ایم . پرسشها ی زیادی در این زمینه برای دوستداران  مهاجرت کاری به اتریش بیان میشود . که در این نوشتار به آن ها  جواب خواهیم داد. پرسش ها شامل :

آیا از شرایط گرفتن ویزای کاری اتریش اطلاع دارید؟
شرایط اشتغال به کار در اتریش برای ایرانیان به چه روشی میباشد ؟
لیست شغلهای مورد نیاز اتریش 2022 چیست؟
حقوق  کار در اتریش برای شغلهای که در لیست شغلها ی  مورد نیاز اتریش 2022 بیان شده به چه میزان است ؟
روش اقدام به شغل مناسب و اشتغال به کا در اتریش چیست؟
آیا امکان کار در اتریش با جای اسکان وجود دارد؟
شما با خواندن این نوشتار  به جواب های از این قبیل پرسش ها و دیگر پرسش ها  در خصوص متدود ترین  شروط  کار در اتریش خواهید رسید. مهاجرت کاری در واقع به عنوان یکی ازمراحل  کم خرج  چهت مهاجرت شناخته میشود  بنابراین درخواست کنندگان  به این روش تمایل زیادی دارند .درخواست کنندگانی که  دارای مهارت در لیست شغلهای مورد نیاز اتریش 2022 میباشند ، متقاضیان قارند از روش گرفتن  ویز به دنبال کاردر اتریش یا نظر دادن کارفرما شغلی را دریافت کنند . واز طرق کارفرمای اتریشی به این کشور مهاجرت کنند ./ در اینحا به   دو روش اشاره میکنیم . چنانچه شما هم وطنان گرامی در زمینه لیست شغلهای مورد نیاز اتریش و متدترین شرایط کار ی در اتریش سوالی دارید می توانید با مشاورین موسسه دایانا مهاجر با وجود کار شناسان با تجربه از طریق شماره  زیر تماس حاصل فرمایید و مشاوره بگیرید .

                                                                                          09164426113 

                                                                                          09917036656

                                                                                           09039635025

کشور اتریش از لحاظ اقتصادی  یکی از اصلی ترین اقتصاد های اروپا محسوب میشود. و دارای امتیازات اقتصادی بسیار مناسبی میباشد از لحاظ . آب و هوای این کشور نیزمناسب و شباهت اب و هوای ایران را دارد .از لحاظ زندگی دارای سطح بالایی قرار دارد . واز نظر امنیتی نیز  در سطح بالا قرار دارد .

 از دید جغرافیایی به ایران بسیار نزدیک است . و شرایط زندگی و اقتصادی مناسبی برخوردارمیباشد. میانگین مخارج تحصیلی و زندگی  در اتریش مناسب میباشد . ایرانیان زیادی علاقه به مهاجرت در این کشور دارند.درخواست کنندگان قادرنداز روشهای مختلف . مثل کار در اتریش و سرمایه گذاری در اتریش (طرق ثبت شرکت)، (ویزای پیدا کردن کار)، تحصیل در کشور اتریش در رده های مختلف در مدارس اتریش و … اقامت این کشور را دریافت کنند .جهت اطلاع از مراحل   مهاجرتی می توانید بر روی عبارت مهاجرت به اتریش کلیک کنید. 

اشخاصی که علاقه به کار کردن در کشور اتریش دارند لازم است جهت ورود ویزای کاری کسب کنند . درخواست کنندگان قادرند شغلی  که کارفرما به انها پیشنهاد میدهد داخل این کشور به ان شغل مشغول به کارشوند.و جهت گرفتن ویزای کار  در کشور اتریش قدم بردارند .در این مرحله باید درخواست کنندگان  با توجه به مهارت که در کار خود  دارند   در کشور اتریش کارمورد نظر دراین کشور جست و جو کند و کاریاب نیز باید  از اداره کار کشور اتریش اجازه  کاری کسب نماید.قابل به ذکر است که اثبات کند  که هیچ نیروی کار بیکاری در اتریش برای شخص شغلی وجود نداشته . جهت  مهاجرت به اتریش ازروش  کار میبایست که لیست مشاغل های مورد نیاز اتریش را در نظر گرفت و برسی کنید که  آیا مهارت و شغل  شما جزو این لیست میباشد یا خیر؟ قابل بیان است  که مدارک و شرایط و مورد نیاز برای گرفتن ویزای کاری اتریش را نیز سنجیده  و برای مهاجرت کاری  کشور اتریش تصمیم بگیرید  اصولا کارفرمایان برای مشاغل هایی  که در لیست شغل  مورد نیاز اتریش 2022 می باشد پیشنهاد شغلی دریافت میکنند.

ویزای کاری اتریش در کل درجه بندی می باشد و به چند روش میباشد :

1 . ویزای کاری جهت اشخاصی  که مهارت در کار را دارند.

2 . ویزای کاری برای نیروهای شروع کار

3 . ویزای کاری جهت شغلهایی که اتریش در آنها ایراد دارد ( Shortage Occupations)

شخص باید سابقه کار و تحصیلی داشته باشد. ارتباط داشته باشد برای مشاغلی که جز موارد مشاغلهای مورد نیاز اتریش 2022 محسوب میشود. و کم میباشد، تا واجد الشرایط گرفتن ویزای کاری در کشور  اتریش و کار میباشند.

باید اشخاص از همان اول پیشنهادی در مورد شغلی استاندارد از کارفرمای اتریشی دریافت کند. و کارفرما نیز باید میزان حقوق را به اشخاصی که زیر نظر گرفته است را پردخت کند. که برای اشخاصی که سن انها  بالای 30 سال مبلغ 3,132 یورودرنظر گرفته شده  و برای اشخاص  زیر 30 سال 2,610 یورو در نظر گرفته شده است.

دیگر نوعی از ویزاهای کاری اتریش جهت پیدا کردن کار می باشد. که برای درخواست کنندگان  کارخود مهارت دارند .  صدور میشود.گرفتن این نوع ویزاسانتر از ویزاهای  دیگر میباشد باید ادرنظر گرفت که برای گرفتن این نوع ویزا میبایست  که شغل شخص در قسمت شغلهای مورد نیاز کشور اتریش قرار گرفته باشد . شخص  بعد از گرفتن ویزای پیدا کردن در کشور اتریش ( Austria Job Seeker Visa ) در زمان 6 ماه وقت دارد با در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در خاک اتریش به دنبال پیدا کردن  کار باشد و بعد از پیدا کردن کار ارتباط  با رشته تحصیلی خود اقامت کاری بدست اورد. درخواست کنندگان باید  میزان 70 امتیاز را بدست اورند  ولی  برای بعضی  از رشته هایی که زیر نظر لیست مشاغل مورد نیاز اتریش 2022 میباشند.  در صورتی که اگر شخص 65 امتیاز را بدست اورد. جز افراد مورد نظر قرارمیگیرد.

روش دیگری ویزاهای کاری اتریش شامل ویزای ارتباط به شغلهای که محدود هستند. که لیست شغلهای مورد نیاز اتریش 2022 جهت این نوع شغلها درواقع درتمام اتریش ویا در استانهای خاصی بیان شده است جدول امتیاز بندی برای رشته هایی که در اتریش دارای نقصان میباشند و لیست مشاغل مورد نیاز اتریش 2022 برای آنها بیان شده است مطابق جدول ذیل می باشد:جدول امتیاز بندی برای رشته هایی که در اتریش دارای نقصان هستند و لیست مشاغل مورد نیاز اتریش 2022 برای آنها تعریف می گردد مطابق جدول ذیل می باشد:جدول امتیاز بندی برای رشته هایی که در اتریش دارای نقصان هستند و لیست مشاغل مورد نیاز اتریش 2022 برای آنها تعریف می گردد مطابق جدول ذیل می باشد:

معیارهایی که کارگران اصلی را واجد الشرایط می کنند                                                                             امتیازات دریافتی                                                                                    داشتن صلاحیت                                                                                        حداکثر 30 امتیاز   

          داشتن مدارک تحصیلی در زمینه مشاغلهای کمبود                                                                             20

          صلاحیت پذیر در دانشگاه                                                                                                           25              

          تحصیل به مدت 3 سال در یک موسسه اموزش عالی                                                                         30

                  سوابق کاری                                                                                                                   حداکثر 20 امتیاز

                        تجربه کار در ایران به صورت سالانه                                                                                 2

                      تجربه کار در اتریش قبه صورت سالانه                                                                                4

                            مهارت در زبان المانی                                                                                      حداکثر15 امتیاز

                           داشتن مدرک سطح A1 زبان المانی                                                                               5

                          داشتن مدرک سطح A2 زبان المانی                                                                               10

                         داشتن مدرک سطح  B1 زبان المانی                                                                               15

                    مهارت در زبان انگلیسی                                                                                                حداکثر امتیاز10

                                                                                                                                                  

                                                           

داشتن مدرک زبان انگلیسی   A2                                                                                                                                                                    داشتن مدرک سطح B1 زبان المانی

مهارت در زبان انگلیسی 

داشتن مدرک زبان انگلیسی A2

مدرک زبان انگلیسی B1

سن

تا سن 30 سالگی

تا سن 40 سالگی

مجموع امتیازات

داشتن جوایز بین المللی برای ورزشکاران حرفه ای و مربیان ورزشی

حداقل امتیاز مورد نیاز

دیگرروش ویزای اتریش ویزای پیدا کردن کار است  .  که جهت درخواست کنندگان که در حوزه  کاری خود مهارت دارند میباشد صادر می شود. و این نوع  گرفتن ویزا نسبت به دیگر ویزاهای کاری اسانتر هست. قابل ذکر میباشد که گرفتن ایننوع ویزا میبایست که شغل فرد جز لیست شغلهای مورد نیاز در کشور اتریش باشد. شخص بعد از گرفتن ویزای در پیدا کردن  کار در کشور اتریش ( Austria Job Seeker Visa ) به مدت 6 ماه وقت دارد .با توجه به رشته تحصیلی خود ومهارتی  که دارد در خاک اتریش به دنبال پیدا کردن کار باشد.  وبعد  از پیدا کردن کاری که  با رشته تحصیلی شما مطابقت دارد اقامت کاری را بدست بیاورد . درخواست کنندگان باید به میزان  70 امتیاز ممکن را بدست اورد .ولی برای بعضی  از رشته هایی که جزء لیست شغلهای مورد نیاز اتریش 2022 هستند.در حالیکه  در صورتی که شخص  65 امتیاز را بدست اورد میتواند از این روش استفاده کند . جدول امتیاز بندی ویزای  پیدا کردن کار  در کشور اتریش به روشهای زیر میباشد 

امارهایی  که متقاضیان اصلی راکه جز شرایط میباشد
امتیازات بدست امد
داشتن قدرت حداکثر 40 امتیاز
فارغ التحصیلی ازموسسات اموزشی ویا   یا موسسات آموزش عالی که مدت برنامه 4 سال باشد (لیسانس) 20
داشتن مدرک تحصیلی در رشته های انفورماتیک، علوم طبیعی و فناوری 30
داشتن مدرک مدرک PHD یا فوق دکتری 40
دریافت حقوق بین 50 تا 60 هزار یورو در موقعیت مدیریت ارشد در شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار اتریش یا در شرکت هایی که در اتاق بازرگانی اتریش ثبت گردیده اند 20
دریافت حقوق بین 60 تا70هزار یورو در موقعیت مدیریت ارشد در شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار اتریش یا در شرکت هایی که در اتاق بازرگانی اتریش ثبت گردیده اند 25
دریافت حقوق ببیشتر از 70 هزار یورو در موقعیت مدیریت ارشد در شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار اتریش یا در شرکت هایی که در اتاق بازرگانی اتریش ثبت گردیده اند 30
تحقیق و پژوهش و فعالیت های نو آورانه 20
اخذ جوایز شناخته شده 20
سوابق کاری حداکثر 20 امتیاز
تجربه کار سالیانه در کشور مبدا 2
شش ماه سابقه کار در اتریش 10
مهارت های زبان حداکثر 10 امتیاز
داشتن مدرک زبان المانی یا انگلیسی تا سطح A1 5
داشتن مدرک زبان المانی یا انگلیسی تا سطح A2 10
سن حداکثر 20 امتیاز
تا 35 سالگی 20
36 تا 40 سالگی 15
41 تا 45 سالگی 10
تحصیلات در اتریش حداکثر 10 امتیاز
داشتن مدرک دیپلم در اتریش 5
داشتن مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در اتریش 10
مجموع امتیازات 100
حداقل امتیاز مورد نیاز 70

مدارک مورد نیاز کار در اتریش
اشخاصی که تصمیم دارند برای شغلهای که زیر نظرشغلهای مورد نیاز اتریش 2022 هستند قدم بردارند. و ازروش کار به این کشور مهاجرت کنند بایددر نظر گرفته شود که روش ویزای کاری اتریش مدارک مورد نیاز را ارسال کنند.

مدارک مورد جهت کار در اتریش و گرفتن این نوع ویزا به صورت زیر میباشد .

1. دارای سابقه کاری مربوط به  رشته تحصیلی ( سابقه کاری بعد از فارغ التحصیلی مهم می باشد)
2 .ارائه نمودن مدارک تحصیلی درخواست کننده.
3.دادن مدرک زبان المانی و یا  انگلیسبی

4. داشتن پاسپورت معتبر که حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.
5. دادن نامه تمکین مالی که ثابت کند .حداقل مخارج شخص  برای زمانیکه در اتریش کار پیدا کنید .
6.داشتن عکس معتبردار 
7. دادن مدرک  که هویتی درخواست کننده را نشان دعد. 

در واقع میزان بیکاری و اشتغال دو مورد مهم که در اقتصاد جوامع  تاثیر بسزایی دارد .زمانیکه اقتصاد یک کشور رو به پیشرفت باشد .میانگین اشتغال در آنها بالا میرود. و این باعث شده است که سطح پیشرفت دران کشور بالا برود..میانگین بیکاری در اتریش در کل به معنی  نسبت جمعیتی که در پیدا کردن کار میباشندکه به میزان نیرو بستگی دارد.اشخاصی که میخواهند ویزای کاری بگیرند باید شغلهای که مد نظر کشور اتریش هستند دریافت کنند .درسال  2022 مطرح شده است .بخاطر اینکه  نرخ بیکاری در این نوع شغلها پایین میباشد و کشور اتریش نیاز مند به نیروی کار میباشد . بنابراین درصد پیدا کردن کار برای اشخاص در سطح بالایی قراردارد.براساس آخرین میانگین بانک جهانی در  طی سال 2021 میانگین بیکاری در کشور اتریش به 7.6 درصد کم شده است در. سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا در صد بیکاری دراین کشور در سطح بالایی قرارگرفت .ولی در سال 2022 میانگین بیکاری در سطح پایینی قرارگرفته است و  میانگین از سال 1960 تا 2019 میانگین نرخ بیکاری به صورت متوسط 4.99 می باشد.

 

انچنان که ذکر شد .درخواست کنندگان  کار در اتریش قادرند با گرفتن مطرح کردن شغلی از طرف کارفرما در اتریش برای روشهای گوناگون  ویزای کاری مانند ؛ نیروی کار اصلی ( دریافت حداقل 55 امتیاز)، شغلها دارای سطح پایین  ( کسب 55 امتیاز) این کشور قدم بردارند . یا نیروهای کار حرفه ای قادرند  برای گرفتن  ویزاو پیدا کردن کار در اتریش بدون گرفتن و مطرح کردن شغلی از طرف کارفرما قدم بردارند.  و با کسب 70 امتیاز یا با کسب 65 امتیاز در شغل های که در موارد شغلهای مورد نیاز اتریش 2022 درنظر گرفته میشود قدم بردارند. و ویزای کاری اتریش را بدست اورند.

سطح  اموزشی در کشور اتریش در سطح فنی حرفه ای میباشند . که دانش آموزان  از سال نهم تحصیل قادرند در این دوره ها شرکت نماینددرکل دانش اموزانی که علاقه دارند هرچه زودتر وارد عرصه کار شوند قادرند که از سال نهم تحصیلی خود  درمدارس کشور اتریش در رشته های فنی حرفه ای قدم بردارند . که VET نام شناخته شده در فنی حرفهای میباشددوره های فنی حرفه ای با کاراموزی همراه میباشد. به واسطه   علوم و فرهنگ وزارت کار و حوزه امور اقتصادی و وزارت حوزه آموزش اتریش در نظر گرفته شده است.و بعد  از 9 سال تحصیل اجباری، کار اموزی و اموزش  اصولا در سن 15 سالگی شروع کرد. بنابراین بر مقطع های آموزشی VET، مقطع های مهارتی گونگون  درکشور اتریش وجود دارد که زیر نظر آوسبیلدونگ قراردارد. دوره های آوسبیلدونگ در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به دانشجویان اجازه میدهند .که مشاغل مورد نیاز در اتریش،و رشته های کاربردی  وتحصیل کرده و به کار مشغول خواهند شد متقاضیانی که به جست و جوی امنیت ترین و  سریع ترین  راه جهت  مهاجرت کاری به کشور اتریش میباشند، قادرند  با شرکت در اوسییلدونگ ومقطع های فنی حرفه ای اضافه بر تحصیل در مشاغل مورد نیاز و زمینه های کاربردی درکشور اتریش، کار بعد از تحصیل خود کار را ضمانت میکند.

باید در نظر گرفت که اصلی ترین موضوع در امد شغل های گوناگون میباشد .درواقع درخواست کنندگان برایشان این پرسش به وجود میاید که مییانگین حقوق در اتریش در قسمتهای مختلف شغلها به چه میزان میباشد . بعد درنظر گرفتن شغلهای گوناگون باید به میزان در امد انها دقت کرد و اگاه شد.میتوان بیان کرد که میانگین در امد نیروی کار در کشور اتریش 3,819 یورو در نظر گرفت.

امروزه روز از روش های مختلفی میتوان جهت شغلهای گوناگون اطلاع کسب کرد مانند سایت های کار یابی و اینترنت و روزرنامه هاو آژانس ها  و … شغل موردنظر خود را بدست اورید.اشخاصی که تصمیم دارند برای گرفتن  ویزای کار اتریش باید شغلی که مد نظر کشور اتریش میباشد را در نظر گرفت که درسال اتریش 2022 بیان شده  استو یا اینکه شغلهای دیگر بدست اورید باید قبل از وارد شدن به کشور اتریش با سایت های گوناگون کاریابی و موسسات مختلف ارتباط برقرار کنند و رزومه  کاری و تحصیلی و کاری خود را برای آنها بفرستند.  تا  قادر باشنداز طرق کارفرزما در اتریش درخواست شغلی دریابنداشخاص که برای پیدا کردن کار به اتریش مهاجرت میکنند، اگر قبل از وارود به این کشور در پیدا گردن کار از طریق اینترنت و … باشندبه مدت 6 ماهه خود را از دست نخواهند داد وخیلی راحتر و مطمن تر کار مورد نظر خود را پیدا میکنند.. نوشتار  حاضر توسط مشاورین موسسه دایانا مهاجر گرد اوری کرده اند. نگارش گردیده است و کپی برداری از آن بدون ذکر منبع، حرام می باشد.

اشخاصی که تصمیم گرفته اند  از روشهای مختلف  ویزای کاری کشور اتریش را بدست اورند. بایدبه  نوع درخواست خود توجه کنند که بعد از دریافت اقامت کاری برای همسر و فرزند خودقادرند درخواست  دریافت ویزای الحاق به خانواده کنند. در کل اشخاص از روش ویزای پیدا کردن کار امتیازات مربوط به این زمینه را بدست می اورند  و به کشور اتریش سفر کنند .بعد از این کاری که با رشته تحصیلی خود ارتباط دارد پیدا میکند که  ویزای آنها به ویزای  کاری تبدیل می شود  و کارت قرمز سفید قرمز اتریش را دریافت میکنند  و از وقتی که کارت اقامت خود را بدست می اورند قادرند برای همراهان خودنظیرفرزندان زیر 18 سال  و  همسر  درخواست ویزای الحاق به خانواده نمایند  .( قبل از نوشتن قرارداد کاری امکان بردن همراه برای  درخواست کنندگان کار در اتریش وجود ندارد ).

اشخاصی  که هم که از روش گرفتن  و مطرح کردن شغل شغلی و در دو مرحله شغللهای که  دارای کمبود و نیروی کاراصلی  امتیازات  مورد نیاز را بدست می اورند و از این روش واجد الشرایط می شوند . و بعد از بدست اوردن اقامت قادرند  برای فرزندان زیر 18 سال وهمسر  خود درخواست ویزای الحاق به خانواده کنند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *