دایانا مهاجر

قوانین مهاجرتی

قوانین مهاجرت در سال 2020 با شرایط پاندمی ویروس کرونا ( کووید 19 ) از جمله دغدغه های متقاضیان مهاجرت می باشد. واجدین شرایط می بایست قبل از اقدام به مهاجرت نسبت به تغییرات در قوانین مهاجرت آگاهی داشته باشند. در این مقاله که توسط موسسه مهاجرتی دایانا مهاجر تهیه شده است به بررسی قوانین مربوط به مهاجرت می پردازیم.

قوانین مهاجرت در سال 2020 با تغییرات متعددی روبرو شدند. این تغییرات به منظور رفاه بیشتر در خصوص زندگی است. در میان این تغییرات می توان به تغییرات در طرق مهاجرتی اشاره کرد. همیشه مهاجرت از طریق تحصیل، کار، سرمایه گذاری، ازدواج، تولد و پناهندگی از راه های اخذ اقامت کشور هدف بوده اند. ولی بخاطر شرایط موجود در دنیا تمامی این قوانین دستخوش تغییرات شده اند. شما در ادامه با این تغییرات در کشورهای مختلف بیشتر آشنا می شوید.