دایانا مهاجر

استان بریتیش کلمبیا

برای افرادی که علاقه مند به تحصیل در کانادا. و استان بریتیش کلمبیا می باشند. امکان تحصیل در بهترین دانشگاه. های دنیا نیز وجود دارد. BC PNP برنامه ی مهاجرت. استانی. بریتیش کلمبیا. می باشد. مهاجرانی که از مهارت. و سابقه ی مورد نظر استان. بریتیش کلمبیا. برخوردار باشند. می توانند. به وسیله این برنامه گواهی. انتخاب استانی بریتیش کلمبیا. را کسب کنند. افراد خارجی. که توسط استان بریتیش کلمبیا. انتخاب می شوند. در مرحله بعدی صدور. دعوت نامه از سوی دولت فدرال. می توانند درخواست خود. را برای اقامت دائم ارائه کنند.

استان بریتیش کلمبیا

BC PNP درخواست ها را در گروه های اصلی می پذیرد

برنامه ی مهاجرت از طریق مهارت و تخصص(Skills Immigration)
برنامه اکسپرس اینتری.(BC Express Entry)
برنامه ی مهاجرت کارآفرینان (Entrepreneur Immigration)

گروه نیروی متخصص

این زیر مجموعه مختص. درخواست کنندگانی است. که یک پیشنهاد کار. قابل قبول و خوب. در یکی از مشاغل. تخصصی دریافت کرده اند. نیروهای کار باید چند سال سابقه ی کار در شغل تخصصی خود را داشته باشند.

نیروهای متخصص در حوزه ی بهداشت و درمان

در این مجموعه داوطلبان با سابقه ی کار. و پیشنهاد کاری قابل قبول مثل: پزشکان. پرستاران، پرستاران روانپزشکی و یا دیگر. شغل های تخصصی حیطه بهداشت. می توانند. اپلای کنند. پیشنهادهای کاری. در یکی از 11 شغل تعیین شده. سزاوار پذیرش می باشند.

گروه فارغ التحصیلان بین المللی

این گروه برای داوطلبانی میباشد. که در سه سال اخیر. از یکی از دانشگاه ها. یا کالج های سزاوار و واجد شرایط دانش آموخته شده باشند. پیشنهاد شغل. باید از سمت یکی از کارفرمایان. BC  درخواست شده باشد.

فارغ التحصیلان بین المللی در مقطع ارشد و دکترا

در کل این زیر مجموعه متعلق به فارغ التحصیلانی می باشد. که مدرک ارشد یا دکترای خود را از یکی از موسسات آموزشی دارای این استان. در رشته هایی مانند علوم طبیعی، کاربردی یا علوم بهداشت دریافت کرده باشند. نیاز به هیچ گونه پیشنهاد شغلی برای اپلای در این زیر مجموعه نمی باشد.

گروه نیروهای نیمه متخصص و مبتدی

پرسنل ها در بعضی از شغل های مبتدی. و نیمه حرفه ای. در زیر مجموعه های گردشگری. هتلداری، تامین غذا، رانندگی کامیون یا درخواست کنندگانی. که در شغل های ابتدایی. یا نیمه تخصصی. که در بخش در حال توسعه شمال شرق. این استان زندگی می کنند. می توانند. مستحق این برنامه باشند.

اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا

اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا هم سو با سیستم. مهاجرت اکسپرس اینتری. دولت فدرال می باشد. و این باعث می شود. درخواست کنندگان. در پردازش هر دو درخواست. در اولویت قرار بگیرند و در صورت انتخاب. کسب اقامت دائم کنند.

مهاجرت از راه اکسپرس اینتری و بریتیش کلمبیا

گروه های مهاجرت از طریق تخصص. را از راه اکسپرس اینتری. و بریتیش کلمبیا. می توان انجام داد. 

  • گروه نیروی متخصص
  • گروه نیروهای متخصص. در حوزه ی بهداشت و درمان.
  • گروه فارغ التحصیلان. بین المللی
  • گروه فارغ التحصیلان بین المللی. در مقطع ارشد و دکترا.

سیستم ثبت نام مهاجرت بر مبنای تخصص (SIRS)

در سال ها قبل، دولت بریتیش کلمبیا سیستم ثبت نام مهاجرت. بر مبنای تخصص (SIRS) را برای BC PNP آشکار کرد. این روش بر اساس امتیاز. به داوطلبین یک آوانس ثبت نام اختصاص می دهد. که تعیین می کند آیا آنها دعوت نامه ی ITA را کسب می کنند یا خیر. این امتیاز براساس فاکتورهایی مثل. میزان تحصیلات، سابقه ی کار مستقیم. و پیشنهاد کار از بریتیش کلمبیا است. که توانایی متقاضی در رابطه با موفقیت در بازار کار کانادا. و کمک به اقتصاد استان را نمایان می سازد.

مهاجرت از طریق کارآفرینی

داوطلبانی که می خواهند اقامت و سرمایه گذاری. در این استان داشته باشند. می توانند با این برنامه دارای ویژگی های. اخذ اقامت دائم برای کانادا شوند. این برنامه به سه زیرگروه. زیر تقسیم می شوند:

گروه اصلی کارآفرینی

این دسته شامل حال مدیران ارشد. یا مالکان کسب و کاری. می شود. که قصد سرمایه گذاری. در کسب و کارهای پیشنهادی. در استان بریتیش کلمبیا را دارند.

گروه کارآفرینی_برنامه آزمایشی منطقه ای

این بخش ویژه کارآفرینان. غیر بومی می باشد که تصمیم به زندگی. در مناطق کوچک تر. در بریتیش کلمبیا را دارند. و می خواهند کسب و کاری. راه اندازی کنند.

گروه پروژه های استراتژیک

شرکت های خارجی. به وسیله این برنامه می توانند. فعالیتی را در بریتیش کلمبیا. آغاز کنند. حداکثر تا سقف 5 نفر از پرسنل کلیدی مدیریتی. تخصصی یا فنی می توانند. برای اخذ اقامت دائم. در این استان برگزیده شوند.